نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول
خانه » نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

40K بازدید
یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰
Admin
0 دیدگاه
749

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

دوران طلایی پس از ظهور چگونه خواهد بود؟

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

فرجام جهان در اکثر مکاتب الهی و حتی غیرالهی بسیار درخشان و مطلوب تصویر می شود ، بیشترین و دقیق ترین اخبار از آینده بشریت و جهان توسط روایات شریف می باشد که جهانی پر از صفا و مهربانی و معنویت و عبودیت را پس از ظهور آخرین حجت حق(ع) بر روی زمین به تصویر می کشد ، این دوران طلائی بشریت آنچنان درخشان است که به حق می توان آن را بهشت روی زمین نامید ، حتی نگاهی گذرا به این دوران طلائی قلبها را به شوق آورده و بالهای آرزوی انسانها را برای نفس کشیدن در آن عصر نورانی می گستراند ، ما تلاش کرده ایم در مقاله ای سه قسمتی که از منابع و مراکز معتبر تهیه شده است نگاهی گذرا داشته باشیم به مختصات آن عصر درخشان وعده داده شده ، امید آنکه بزودی با ظهور آخرین منجی بشریت این دوران آسمانی هرچه زودتر آغاز گردد.  …

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

تا آن جا که در حافظه تاریخ به یادمانده است هیچ گاه انسان از اندیشه و رویای بهتر زیستن فارغ نبوده و همیشه نگاهش برای یافتن آینده ای بهتر در سایه عدل و مساوات و امنیت کامل دوردست هار ا نظاره می کند . این رؤیا، در زندگانى انسان به گونه هاى مختلفى تبلور یافته و بارزترین نمونه از آن را در اندیشه مدینه فاضله مى یابیم

انسان با توجه به طبع جستجوگرش، همواره به سرانجام دنیا مى اندیشیده است. همه ادیان الهى و بیشتر مکاتب بشرى درباره پایان تاریخ اظهار نظرکرده اند . در همه پیشگویى هاى مربوط به آخرالزمان، خبرهاى نگران کننده اى وجود دارد، ولى اغلب بر این امر اتفاق نظر دارند که پایان کار بشر، روشن و امیدوارکننده است. در متون زرتشتى به صراحت از دوره طلایى بشر در پایان جهان یاد شده که پس از آشوبها و بلاهای بسیار ,با ظهور سوشیانس آخرین منجى آن دوران طلایی بشر محقق خواهد شد. در ادیان ابراهیمى، بیش از آیین ها و مکاتب دیگر بر دوره طلایى بشر در پایان تاریخ، تاکید گردیده و در عهد عتیق، برقرارى سعادت و عدالت در سراسر جهان پیش بینى شده که به وسیله “ماشیح ” محقق مى شود. در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده و در مکاشفه یوحنا نیز به برقرارى صلح وآرامش جهان در پایان آن اشاره شده است. دیدگاه قرآن نیز درباره سرانجام بشر، خوش بینانه بوده و در آن، پایان دنیا را روشن و سعادت آمیز میداند.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

البته عده ای به اشتباه اعتقاد دارند که ظهور همان قیامت است و پس از آن زندگی نخواهد بود

در پاسخ باید گفت که قیامت غیر از ظهور است.

امام خامنه ای مد ظله در این باره فرمودند: «بعضی خیال می کنند حضرت که آمدند، آخر دنیاست! نه، تازه شروع دنیا و شروع تاریخ بشریت است، حرکت تاریخی انسان آن وقت است، آنوقت است که استعدادهای انسان ظهور خواهد کرد. هنوز این دانشی که بشر تا امروز پیدا کرده، در مقابل استعدادهایی که خدا در وجود بشر گذاشته صفر است. اگر حضرت آمدند و دنیا پر از عدل و داد شد ولی آن هنگام، آخر عمر باشد و منتظر صور اسرافیل باشیم این که کار نشد، بشر، چند هزار سال با این زحمت کار کند، بعد حضرت بیایند و دنیا را پر از عدل و داد کنند و بعد هم دنیا تمام شود. وقت ظهور حضرت، دنیا تازه شروع می شود با آمدن حضرت اول زندگی بشر، اول تاریخ و اول رشد و تعالی بشری به صورت کلان است.

انتظار، سال سوم، شماره هشتم و نهم، تابستان و پاییز 1382، فصلنامه علمی تخصصی ویژه امام مهدی (عج) صفحات 9 و 10.

جهان نفس تازه می کند

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

انسانها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند که در آن، آسایش، رفاه، امنیت و خواسته های معقول وجود داشته و به آسانی به آن برسند، عدالت و برابری نیز خواسته آرمانی دیگر انسانهاست. در نگرش قرآن، آفرینش و کیهان برای انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، از این روی عظمت انسان وقتی روشن می شود که عظمت هستی شناخته شود. وقتی این رویکرد و نگرش در قرآن نسبت به انسان وجود دارد، باید هدفی مهم وغایتی بزرگ برای او در پیش روی باشد. بعثت انبیای الهی را نیز می توان از عظمت انسان و اهمیت وجودی او شمرد که خداوند او را بزرگ داشته و تکریم نموده و رسولانی از جانب خود برای آشنایی با زندگی درست و راه راست در خدمت انسان قرار داده است. این انگیزه نیز از غایتی بزرگ برای انسان خبر می دهد. از این روی، انسان با تأمل در این امور، به تأمل در هدفی بزرگ می رسد که آینده او را تعیین می کند.

دانشمندان بزرگ برای رسیدن انسان به بستر حرکت به سوی تعالی و جامعه ای ایده آل برنامه و طرحهای علمی آرمانی ترتیب داده اند تا انسان ضمن رسیدن به نیازهای «ادنی» به نیازهای «اعلی» متوجه و متمرکز شود. افلاطون نقشه «اتوپیا» برای انسانیت طرح می کند. ابونصر فارابی از «مدینه فاضله» سخن می گوید، توماس از «شهر آفتاب» می گوید، «مور» به «بهشت زمینی» نوید می دهد، مارکس جامعه بی طبقه را برای آینده تاریخ پیش بینی می کند. رویکرد نخبگان بشری به سوی جامعه آرمانی و رسیدن به آن بوده و برای رسیدن به آن طرحهای فراوانی ارائه داده اند. بنابراین انسان در هستی مقام و منزلتی دارد و رسیدن به غایت عالی برای او مهم است، این خود نکته ای مهم است که انسانها در کنار نیازهای مادی، به یک ضرورت توجه خاص دارند و آن هدفمندی تاریخ است. هر کس بر اساس جهان بینی خود هدفی برای تاریخ پیش بینی می کند. پیامبران الهی از آن غایت سخن گفته اند و برای تحقق آن کوشیده و در این راه ایثار و جهاد نموده اند. پیشوایان راستین ما نیز از آن سخن گفته اند و از آینده پیش روی انسان و شرایط آن خبر داده اند، اما همواره موانعی برای رسیدن انسان به این مرحله از معرفت وجود داشته، در این راستا سؤالهایی مطرح می شود. جوامع انسانی به سوی تشکیل جامعه ای بزرگ در حرکتند که آرمانهای مشترک و بزرگ داشته باشد؟ جهت حرکت و رویکرد جامعه جهانی به کدام سوی رهبری می شود؟ توصیف جامعه ای که فراروی بشر است، چگونه است؟ آیا جامعه ای که شیعه در عصر ظهور در انتظار آن است، همان جامعه آرمانی تمام انسانهاست؟ خلاصه اینکه جامعه مهدوی چگونه جامعه ای است و چه مشخصاتی دارد که میتواند جامعه آرمانی مشترک بین انسانها باشد

؛ انسان قرنهاست در حسرت ایجاد امنیت در جهان است، سلاحهای آتشین و بمبهای اتم علاوه بر خاک و خون کشیدن انسانها، موجودات دیگر را نیز به آتش خشم و هوی و هوس می سوزاند و نظام هستی را به هم می زند، در روزگاری که جنایتهای استعمارگران و امپریالیسم و صهیونیسم، انسانیت را به ستوه آورده و از زندگی نا امید کرده و یأس را بر زندگی انسانها حاکم نموده است، انسان عصر حاضر چشم انتظار نجات بخش آسمانی است، چنانکه پیش از برانگیخته شدن انبیای الهی، در چنین انتظاری به سر می برد. . دین اسلام ایدئولوژی و جهان بینی استواری برای رهایی انسان از سرابهای مهلک ارائه داده و از منجی بزرگی سخن گفته که فراتر از اندیشه های زمینی  است. شیعه جامعه ای آرمانی را برای رهایی از زنگارها و زنجیرهای اسارت قابل تحقق و تجلی می داند که با ندای فطرتهای پاک سازگار است و به تشکیل جامعه مهدوی منجر خواهد شد.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

سالهاست که از شروع غیبت حضرت ولی عصر ارواحنافداه می گذرد و چه بسیار منتظران دلسوخته ای که حسرت به دل ماندند و آرزوی ظهور مولا را با خویشتن به زیر خاک بردند،چه بسیارند آنان که هم اکنون بی صبرانه، پایان شب سیاه غیبت و ظهور خورشید امامت را به انتظار نشسته اند. درست است که پیشوایان معصوم علیه السلام از تعیین وقت برای ظهور نهی کرده اند ، اما از سوی دیگر همواره روح امید و انتظار را در میان شیعیان و پیروان خویش زنده نگاه داشته اند.

با مرور روایات در می یابیم که فتنه ها و آزمایش های عصر ظهور سخت و پیچیده خواهد بود و این خود هشداری است برای همگان که پیوند معنوی و ارتباط قلبی خویش را با امام عصر علیه السلام مستحکم ساخته و با توسل به ائمه ی اطهار علیهم السلام به ویژه ساخت مقدس امام زمان علیه السلام ثبات قدم ، یقین کامل، معرفت ، بصیرت و ملکه ی فرقان برای شناخت حق و باطل را از این بزرگواران طلب کنند تا مبادا خدای ناکرده در گیرو دار رویدادهای پیش از ظهور و دوران ظهور اسیر فتنه ها و فتنه گران شده یا به وادی شک و حیرت بیفتند.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

بسیاری از مردم خصوصاً شیعیان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام که با دیدگانی اشکبار از درد هجران و دلی خونبار از طول انتظار چشم به راه ظهور منجی عالم بشریت، امام عصر حضرت بقیه‌الله روحی فداه می‌باشند، بسیار علاقه‌مند هستند که بدانند چهره‌ی جهان هستی در دوران پرشکوه دولت حق و وضع زندگی در ایام ظهور منتقم خون ستمدیدگان و حامی مستضعفان حضرت صاحب‌الزمان علیه‌السلام چگونه خواهد بود؟!

حقیقتا جامعه مهدوی چه ویژگیهایی را داراست که این چنین همگان از ابتدای خلقت تا کنون آرزوی تشکیل چنین جامعه ای را داشته اند و تلاشهای انبیاء الهی هم در راستای ایجاد چنین جامعه ای بوده است

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

در راس جامعه مهدوی پیشوا و امامی  خواهد بود که

وجه اللّه است و مظهر جمال وجلال خداست

باب اللّه است و دروازه همه معارف الهى

نور اللّه است و  نور خاموشى ناپذیر خداو  ظاهر کننده همه معارف و حقایق توحیدى

علم الهدى است و نشان مسیر حقیقت  و پرجم هدایت

عین الحیوه است و منبع حیات حقیقی

العدل المشتهر و ناشر العدل است و عدالت مشهور و تحقق بخش عدالت موعودو برپا دارنده عدالت

السیف الشاهر است و شمشیر از نیام برآمده در اقامه عدل و داد

ربیع الأنام و نضره الأیّام است و سرفصل شکوفایی انسان و سرّ سرسبزی دوباره تاریخ

محیى المؤمنین  و معزّ المؤمنین است و احیاگر مؤمنان و حیاتبخش دلهاى اهل ایمان و عزت بخش مومنان

منجى المستضعفین است و  نجات دهنده مستضعفان و رهایی بخش استضعاف کشیدگان

معدن العلوم النبویّه است و گنجینه دانشهاى پیامبرى و خزانه معارف نبوى.

المدّخّر لتجدید الفرائض و السنن است و ذخیره شده براى تجدید واجبات و سنن الهى.

المؤمّل لاِحیاء الکتاب وحدوده است و  امید براى زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آن.

مؤلف شمل الصلاح و الرضا است و الفت دهنده دلها بر اساس رضایت و درستکارى

بقیّه اللّه باقیمانده خدا در زمین و ذخیره الله ذخیره ی خدا بر روی زمین است

وعداللّه الّذى ضمنه است و وعده ضمانت شده خدا و پیمان تخلّف ناپذیر الهى

. حکومتی که در راس آن رهبری مانند حضرت مهدی علیه السلام با صفاتی بارز قرار دارد که درهای دانش به روی او گشوده است، طبعا از نظر علمی پیشرفت شگفت انگیزی خواهد داشت. در حکومت آن حضرت با اجرای برنامه های آسمانی آن چنان انسان ها از نظر شخصیت پرورش می یابند که گویی آنان غیر از انسان هایی هستند که در گذشته زندگی می کرده اند.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

اقتصاد جامعه شکوفا گشته و فقر و تنگدستی رخت برمی بندد. آبادانی همه جا به چشم می خورد و بازرگانی رونقی شایان توجه می یابد و کشاورزی بر اثر فراوانی باران رونق می یابد. در روایت است که خداوند برای او (مهدی عج) برکت را از آسمان فرو می فرستد.

معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با آزادى، نه با عرصه‌هاى دیگر، هیچ منافاتى ندارد؛ بلکه معنویت روح همه‌ى اینهاست. میتوان با معنویت قله‌هاى علم را صاحب شد و فتح کرد؛ یعنى معنویت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد. دنیا در آن صورت، دنیاى انسانى خواهد شد؛ دنیائى خواهد شد که شایسته‌ى زندگى انسان است. دنیاى امروز، دنیاى جنگلى است. دنیائى که در آن علم همراه باشد با معنویت، تمدن همراه باشد با معنویت، ثروت همراه باشد با معنویت، این دنیا دنیاى انسانى خواهد بود. البته نمونه‌ى کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیه اللَّه (ارواحنا فداه) اتفاق خواهد افتاد و از آنجا – من این را اینجا عرض بکنمدنیا شروع خواهد شد. امام خامنه ای مدظله

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664

علامه کورانی در وصف دوران پس از ظهور در کتاب عصر ظهور صفحه 327 چنین  می نویسد:

اگر مأموریت آن حضرت فقط برچیدن ظلم و زنده کردن دوباره اسلام و برپایى تمدن عادلانه الهى و پرتو افشانى آن بر جهان باشد کافى است ، اما علاوه بر آن ،تکامل شگرف زندگى بشر از نظر مادى نیز با مراحل گذشته ، هر چند مترقى وپیشرفته باشد قابل مقایسه نخواهد بود .

این تحول عمیق و سریع ، بسترى براى راهیابى به ژرفاى هستى و دستیابى به اسرار آسمان ها و ساکنان آن ایجاد مىکند و این موضوع مقدمه اى خواهد بود براى کشف بزرگترین رازهاى عالم یعنى گشودن درهاى علوم غیب و باخبر شدن از وقایع جهان پر رمز و راز آخرت .

اکنون ویژگی ها و خصوصیات حکومت حضرت مهدی (عج) که تاریخ بشری به سوی آن پیش می رود و همه چشم انتظار آن دوران  هستند را به طور اجمال ذکر می کنیم.  رهبری این حکومت جهانی با حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفداء خواهد بود. وقتی آن حضرت ظهور کرد حکومتش که تجسم آرمان های دیرینه بشریت مظلوم است، ویژگی هائی خواهد داشت که برخی از آنها بدین قرار است

1- دولت جهانی

حکومت او یک حکومت جهانی است و شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و او وارث روی زمین و حاکم علی الاطلاق خواهد بود.

در این دوران که جهان به سوی سقوط و تباهی پیش می رود و درهای امید برای نجات بسته شده و سازمان های جهانی کار آیی لازم را ندارند لزوم حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی احساس می شود مردم به دنبال منجی می گردند که آنها را از این وضعیت نجات دهد. توجه به جامعه جهانی در حال حاضر نیز ریشه در همین احساس نیاز دارد احساس نیاز به پیشوایی عادل و رهبری الهی و آسمانی که با فدرتی بی بدیل سراسر زمین را از لوث ستمگران پاک گرداند و حکومتی جهانی بر اساس فطرت انسانی و عدالت را ایجاد نماید.

2-دولت عدالت

به راستی که در قیام قائم هیج ویژگی به اندازه عدالت و مساوات برجستگی نداشته و روشن نشده است روایات بسیاری در خصوص عدالت گستری آن حضرت آمده که نشان می دهد دامنه عدالت حضرت تا اقصی نقاط عالم و زوایای ناپیدای جامعه گسترده خواهد بود

3-دولت کریمه

از بارز ترین ویژگیهای حکومت حضرت مهدی عج دولت کریمه است .آرمانشهری حقیقی که با امید به مدد و رحمت الهی و پس از تحقق وعده ی الهی مبنی بر وراثت و امامت صالحان  و مستضعفان و ظهور حکومت عدل مهدی عج شکل خواهد گرفت

4-دولت صالحان

از روزی که قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند تا امروز هیچگاه زمین از ظلم ظالمان تهی نبوده و زمین همواره شاهد اه و ناله مظلومان تحت ظلم بوده است . شاید در نگاه نخست چنین به نظر آید که برچیدن بساط ظالمان امری غیر ممکن است چون تا کنون چنین بوده که هرگاه نسلی از ظالمان و مستکبران نابود شدند نسلی دیگر جانشینشان شده اند. اما حکمت و مقدر خداوند بر آن قرار گرفته که بر ظلم ظالمان هم پایانی باشد چه پایانی!

5-دولت مستضعفان

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین سوره قصص -2

خداوند در قرآن وعده داده است که مستضعفان را وارثان زمین خواهد کرد

امام باقر ع و امام صادق ع تحقق این وعده الهی را به زمان ظهور حضرت مهدی تعبیر کرده اند

6-دولت امنیت

در دوران قبل از ظهور و هنگامه ی ظهور آن حضرت شرایط ناامنی و فساد و ظلم بر جهان چیره گشته و در هر جای دنیا فریاد مظلومان خسته از ظلم و ستم به گوش می رسد  همانگونه که در حال حاضر نیز شاهد ظلمها و ناامنیها در سراسر جهان هستیم در فلسطین , بحرین ,عربستان,در کشورهای به اصطلاح متمدن غربی امنیت رخت بربسته است و روزی نیست که اخباری از ظلم و تجاوز و تعدی به انسانهای بی گناه و مظلوم را در رسانه ها نبینیم.

در حکومت حضرت مهدی عج با برنامه ریزی دقیق در مدتی کوتاه امنیت در همه ی زمینه ها به جوامع بر میگردد و مردم در سایه امنیت واقعی زندگی خواهند کرد امنیتی که تا کنون بشریت به خود ندیده است.

7-دولت رفاه

مدینه فاضله اسلامی مدینه رفاه و آسایش همگانی است رفاه و تنعم به شکلی که دیگر نیازمند و صاحب حاجتی در جامعه یافت نشود و دلیل مهم این امر توزیع عادلانه ثروت ها و منابع است

8-آخرین دولت

اخرین دولت به این معناست که هم آخرین و مترقی ترین حکومت و زمامداری است و هم به این معنا که پس از آن دولت دیگری حاکمیت نمی یابد و تا قیامت ادامه خواهد داشت.

اکنون به بررسی هر یک از ویژگیهای حکومت مهدوی  می پردازیم

 

1- دولت جهانی

در این دوران که جهان به سوی سقوط و تباهی پیش می رود و درهای امید برای نجات بسته شده و سازمان های جهانی کارآیی لازم را ندارند لزوم حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی احساس می شود مردم به دنبال منجی می گردند که ناجی آنها از این وضعیت باشد  توجه به جامعه جهانی در حال حاضر نیز ریشه در همین احساس نیاز دارد احساس نیاز به پیشوایی عادل و رهبری الهی و آسمانی که با فدرتی بی بدیل سراسر زمین را از لوث ستمگران پاک گرداند و حکومتی جهانی بر اساس فطرت انسانی و عدالت را ایجاد نماید.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

تمام پیامبران الهی به دنبال محقق کردن هدفی واحد بودند و آن هدایت مردم و حاکم کردن دین حق است و این همان هدفی است که همه ی دسته ها و گروه ها را زیر پرچم مهدی منتظر روحی فداه جمع میکند

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون

او همان کسی است که رسولش را با هدایت و دین ارسال کرد تا علی رغم مشرکان آن را بر تمام ادیان حاکم گرداند    سوره توبه 33

امام موسی بن جعفر (ع) در ذیل این آیه  فرمودند: هنگام قیام مهدی عج است که اسلام را بر تمام ادیان حاکم می گرداند. منتخب الاثر ج2 ص 35

وجود نجات‌ بخشی‌ که‌ بشریت‌ را به‌ سوی‌ آسایش‌ و رهایی‌ و ایجاد جامعه‌ جهانی‌ متکی‌ بر عدالت‌ و آزادی‌ و حقیقت‌ سوق‌ دهد، در تمام‌ کتب‌ و صحف‌ آسمانی‌ و مذاهب‌ گوناگون‌ خبری‌ متواتر است‌. این‌ مطلب‌ صرفاً یک‌ خطابه‌ مذهبی‌ یا شعاری‌ دینی‌ نیست‌ بلکه‌ حقیقتی‌ است‌ که‌ از واقعیت‌ نشأت‌ گرفته‌ و در اعماق‌ اندیشه‌ و ضمیر وجود انسان‌ نهفته‌ است‌. هر انسان‌ صاحب‌ دردی‌ که‌ ناراحتی‌ و فشار و ترس‌ و ناامنی‌ را چشیده‌ باشد به‌ آن‌ ایمان‌ دارد. هر عقل‌ و اندیشه‌ای‌ به‌ راحتی‌ می‌فهمد که‌ بنای‌ جهان‌ بر عدالت‌ و توازن‌ است‌ نه‌ ظلم‌ و هرج‌ و مرج‌ و هرگونه‌ هرج‌ و مرجی‌ ساخته‌ دست‌ بشر است‌ و اگر عدالت‌ بر جهان‌ حاکم‌ نشود آنگاه‌ عدالت‌ الهی‌ امری‌ لغو، عبث‌ و بیهوده‌ محسوب‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ عدالت‌ هدف‌ همه ادیان‌ و رسالت‌ دین‌ اسلام‌ است‌ که‌ مخاطبش‌ همه بشریت‌ بوده‌ است‌ و توان‌ بالایی‌ در ایجاد وحدت‌ جهانی‌ دارد که‌ نقطه‌ شروعش‌، برادری‌، صلح‌، گذشت‌، چشم‌پوشی‌ و وحدت‌ است‌

اسلام‌ دینی‌ جهانی‌ است‌ که‌ قوام‌ بخش‌ بنای‌ جامعه‌ بشری‌ است‌ چنان‌ که‌ خداوند به‌ پیامبرش‌ خطاب‌ کرده‌:
و ما أرسلناک‌ إّلا رحمه‌ للعالمین‌  تو را مایه‌ رحمت‌ برای‌ جهانیان‌ فرستادیم‌. سوره‌ انبیاء (31) آیه‌ 107

و ما أرسلناک‌ إّلا کافّه‌ للنّاس‌ تو را بر همه‌ مردم‌ فرستادیم‌. سوره‌ سباء (34) آیه‌ 28

این‌ دینی‌ که‌ روزی‌ جهان‌ را از سردرگمی‌ جهالت‌ و ظلمات‌ حیرت‌ نجات‌ داد روزی‌ دوباره‌ با عزت‌ و به‌ اذن‌ خداوند ـ تبارک‌ و تعالی‌ ـ برای‌ نجات‌ و خلاصی‌ بشریت‌ و سروری‌ مسلمانان‌ باز خواهد گشت‌ که‌ قرآن‌ کریم‌ بدان‌ چنین‌ بشارت‌ داده‌ است‌:

و نرید أن‌ نمنّ علی‌ الّذین‌ استضعفوا فی‌الارض‌ و نجعلهم‌ أئمّه‌ و نجعلهم‌ الوارثین‌
اراده‌ ما بر این‌ تعلق‌ گرفته‌ که‌ محرومان‌ زمین‌ را امام‌ و وارثین‌ زمین‌ گردانیم‌.    سوره‌ قصص‌ (38) آیه‌ 5

خداوند تعالی‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:

هوالذی‌ أرسل‌ رسوله‌ بالهدی‌ و دین‌ الحق‌ لیظهره‌ علی‌الدین‌ کلّه‌ و لوکره‌ المشرکون‌. سوره‌ توبه‌ (9) آیه‌ 33
او همان‌ کسی‌ است‌ که‌ رسولش‌ را با هدایت‌ و دین‌ حق‌ ارسال‌ کرد تا علی‌رغم‌ میل‌ مشرکان‌ آن‌ را بر تمام‌ ادیان‌ حاکم‌ گرداند.

امام‌ هفتم‌ (ع‌) ذیل‌ این‌ آیه‌ فرمودند:

یظهره‌ علی‌ جمیع‌ الادیان‌ عند قیام‌ القائم‌ (ع‌).

هنگام‌ قیام‌ مهدی‌ (ع‌) است‌ که‌ اسلام‌ را بر تمامی‌ ادیان‌ حاکم‌ می‌گرداند.  الکافی‌، کتاب‌ الحجه‌، ج‌ 1، ص‌ 432، ح‌ 91 به‌ نقل‌ از: منتخب‌الاثر، ج‌ 2، ص‌ 35

از برنامه های امام مهدی (ع) تشکیل حکومت فراگیر جهانی است، و اداره همه اجتماعات از یک نقطه و با یک سیاست و برنامه. در آن دوران و به دست امام بزرگ انسان، آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق می پذیرد، و آرزوی دیرینه همه پیامبران و امامان و مصلحان و انسان دوستان برآورده می گردد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:
و الذی بعثنی بالحق نبیا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی … و تشرق الارض بنوره و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب
… سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر از دنیا جز یک روز نماند، آن روز را خداوند می گستراند تا فرزندم مهدی قیام کند. پهنه زمین به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گیتی را فرا گیرد

کمال الدین 1/280

در اولین گام برای ایجاد حکومت جهانی ایمان آوردن پیروان ادیان دیگر به حضرت مهدی عج و گرد آمدن زیر پرچم حاکمیت ایشان می باشد و در ثانى حقیقت همه ادیان، دعوت جوامع وملت هاى بشرى به همبستگى و اتحاد زیر پرچم ایمان به خدایى واحد بوده است، و ارزش ها و باورها و مسلمات مشترکى که رفتار و منش انسانى را در تمام جهان مستحکم کند . به همین جهت است که تمام ادیان، توقع و انتظار ظهور مهدى (ع) را دارند، و آن زمان که ظهور کند با علائم و نشانه هایى که به راحتى شک را از آن ها برطرف مى کند به شخص او ایمان مى آورند. آرى، به همراه او عیسى بن مریم (ع)، خروج مى کند و پشت سر حضرتش نماز مى خواند.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

از امام باقر (ع) نقل شده است: وقتى حضرت مهدى (ع) قیام کند، پرچم رسول خدا، انگشتر سلیمان و سنگ و عصاى موسى را ظاهرمى کند. غیبه نعمانى ص 238 به نقل از موعود نامه

در روایت دیگری از امام محمد باقر ع نقل شده : وقتی که ده هزار نفر نزد او جمع می شوند هیچ یهودی و مسیحی و هرکه غیر خدا را می پرستد باقی نمی ماند جز آن که به او ایمان می آورد و تصدیقش میکند و یگانه امت امت اسلامی می شود

نور الابصار باب 2 ص 155 به نقل از: امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور ترجمه دکتر فریدونى 587.

حضرت مهدى (ع) در خلال ارتباطات جهانى وتوانایى و قدرتش بر یکى کردن روش ها و منش ها در تمام نقاط جهان، جهانى کردن خویش را به ظهور مى رساند. حضرت صادق (ع) در مورد نداى آسمانى فرمودند: هر قومى به زبان خویش آن صدا و ندا را مى شنود

بحار الانوار ج 52 ص 205.

و این در حالى است که زبان، یکى از مشکل ترین و جدى ترین موانع و سدها در مسیر ارتباطات بشرى است که ازگفت وگوها و ایجاد ارتباطات متقابل ممانعت به عمل آورده و آن ها را به جدایى و تفرقه و گوشه نشینى سوق می دهد اما حضرت مهدی عج با هر قومی با زبان خودشان سخن خواهد گفت.

جهان بشرى که از بحران ها ضربه هاى فراوان خورده است در مسیر جهانى شدن به سمت مخالف تحقق سعادت بشرى سیر مى کند، حال آن که بشریت آرزویش عدالت است که از درد فراقش هماره به خود پیچیده است. درخت صبر و تحمل بشریت در این راستا آن زمان که آن امام منتظر، پرچم عدالتش را بر سر ظلم وستم مى کوبد به گل خواهد نشست.

پس از تحقق عدالت، امنیت گسترش مى یابد، جرم و خلاف کارى ها پنهان و ناپیدا مى گردد. امام باقر (ع) درباره امنیت و امان در زمان حضرت مهدى (ع) مى فرمایند: پیرزنى ضعیف و ناتوان از شرق به سمت غرب جهان مى رود و احدى او را اذیت و آزار نمى کند. ینابیع الموده ص 423.

با از بین بردن مرزها و حدود جغرافیایى، حکومت جهانى حضرت مهدى (ع) تکامل مى یابد. و موانعى که به دست خود بشر ساخته شده برداشته مى شود و او به منتهاى آرزو وخواسته اش که آزادى در عمل و تحریک زندگى و حیاتش مى باشد، مى رسد. زمین است که وطن هر انسان در عصر حضرت مهدى (ع) مى شود. امام صادق (ع) فرمودند: مؤمن در زمان قائم، چنان مى شود که شخصى که در شرق است برادرش را در غرب مى بیند و او هم همین طور. امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور ص 53 6 به نقل از: حق الیقین.

جامعه بشرى به وحدت واقعى که جنگ ها، نابسامانى ها، بحران ها و مشکلات را ریشه کن سازد، دست نخواهد یافت مگر این که به مسائل اساسى و عوامل واقعى که جمعیت بشرى را مى تواند جمع کند، نظر بیفکند. و شکى نیست که مسائل مادى جز عاملى براى ایجاد اختلاف و جنگ و بهره کشى از همدیگر نیست. در حالى که عقل و فطرت عواملی هستندکه بشریت را به اصل خویش هدایت مى کنند و رسیدن به حقیقت وجودى جز با یک رهبرى واقعى همانند تکامل عقلى و بازگشت به فطرت و تبرى جستن از موانع کشنده ناشى از خودپرستى ممکن نیست که آن هم عصر عدالت، آزادى، امنیت و سعادت یعنى عصر امام منتظر حضرت مهدى (ع) است

نشریه موعود شماره 33 ص 49

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن کریم: «و قاتلوهم حتى لاتکون فتنه و یکون الدّین للّه» مى فرماید:

تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانى که تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشرکین کشته مىشوند تا بقیّه، خداى عزّوجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند و هیچ آثارى از شرک باقى نماند، و این امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: «اذا قام القائم لایبقى أرض اِلاّ نودى فیها شهاده أن لا اِله اِلاّ اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه».

«زمانى که حضرت قائم قیام کند، هیچ سرزمینى نمى ماند مگر اینکه نداى شهادتین ـ لا اِله اِلاّ اللّه و محمد رسول اللّه ـ در آن طنین اندازد

جهان روزی را در پیش دارد که در آن روز تمام کشورها به یک کشور واحد بدل میشود مرزهای جغرافیایی برداشته شده و حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی تشکیل میگردد و یک دین و یک رهبر بر جهان حکومت می کند.و آن دین اسلام خواهد بود به رهبری و امامت حضرت صاحب الامر عج و در این هنگام است که حکومت جهانی حضرت مهدی کامل می شود

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

پس از تحقق عدالت امنیت گسترش یافته  و با از بین رفتن مرزها و حدود جغرافیای جکومت جهانی حضرت مهدی عج کامل می شود

پیامبر، صلّی‌ اللّه‌ علیه‌ و آله‌ فرمود:

سوگند به‌ آن‌ کس‌ که‌ مرا مژده‌آور راستین‌ قرار داد، اگر از عمر جهان‌، جز یک‌ روز نماند، خداوند همان‌ یک‌ روز را بس‌ دراز دامن‌ کند، تا فرزندم‌ مهدی‌ خروج‌ نماید. پس‌ از خروج‌ او، عیسای‌ روح‌ الله‌ فرود آید، و در پشت‌ سر وی‌ نماز گزارد. آنگاه‌ زمین‌ با فروغ‌ پروردگار خویش‌ روشن‌ شود و حکومت‌ مهدی‌ به‌ شرق‌ و غرب‌ گیتی‌ برسد.

و سرانجام آینده ای روشن و درخشان در پیش است که فساد و بی عدالتی در آن ریشه کن خواهد شد و در سرتاسر جهان پرچم توحید و یکتا پرستی به اهتزاز در خواهد آمد و دنیا پر از عدل و داد خواهد شد.

2- دولت عدالت

شاید شیرین ترین میوه انقلاب عالم گیر امام مهدی (عج) عدالت باشد؛ آن هم عدالتی که مانند سرما و گرما تا اعماق خانه ها نفوذ می‌کند.

اهمیت حکومت مهدوی آنگاه وضوح مییابد که جهان در آستانه ظهور، مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد. در یک نگاه کلی، حضرت مهدی (ع) جهانی را با عدالت آشتی میدهدکه پر از جور و ظلم شده است: «ملئت ظلماً و جوراً». امتلاء حاکی از این است که ظلم به حد نهایت خود رسیده و همین اوج و فوران، نقطه هزیمت و شکست خواهد شد. در جهان قبل از ظهور شاهد ظلم در عرصه امور دینی و مذهبی – استبداد حکومتها – ظلم در حوزه اخلاق و امنیت و اقتصاد و .. هستیم .

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

حضرت مهدی عج می آید تا عدل را در همه ی زمینه ها فراگیر کند

به راستی، عدالت مهدوی چگونه است و از نظر جغرافیایی، چه محدودهای را شامل میشود؟ آیا فاصله طبقاتی بین افراد را از میان برمیدارد؟ آیا به رفع اختلاف فاحش بین فقیر و غنی می انجامد؟

عدالت گستری اصلی ترین رسالت قیام و انقلاب مهدی (ع) است. آثار عدالت مهدوی محدود به عرصه ی حاضر نخواهد بود. بلکه در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی آشکار خواهد شد و این تفسیر «یملاء الله به الارض قسط و عدلاَ» است ره آورد قیام آن حضرت این است که هم فرد را در روابط گوناگون خود میسازد و هم جامعه را در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضائی سامان می بخشد.

عدالت،اساسی‌ترین، استوارترین، بنیادی‌ترین و شامل‌ترین عنوان در مبانی سیاسی امام مهدی (ع) است. از این منظر، عدالت مهدوی تنها با عدالت علوی قابل مقایسه است. نام مقدس امام علی (ع) چنان با عدالت در آمیخته که علی (ع) عدالت را تداعی می‌کند و عدالت علی را. همو که قران ناطق بود

عدالت‌ ورزی و حاکم کردن عدالت، اگر چه مورد پذیرش همگان است، با وجود این، مورد تأکید شدید قرآنی نیز قرار گرفته است.

أُمِرْتُلِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ (شوری/ 15)

وَ إذَا حَکَمْتُم بَینَ النَّاسِ أنتَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ( (نساء / 58)

إنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَالإحْسَانِ (نحل / 90)

یا ایها الّذینَ ءامنُوا کُونُوا قَوَّامینللهِ شُهَدآءَ بِالْقِسْطِ وَلایَجْرِمَنّکُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَیألاتَعْدِلُوا اُِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی (مائده / 8)

یایُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُونُوا قوَّامِینَ َ بِالْقِسْطِشُهَدَآءَ للهِ وَلَوْ عَلی أَنفُسِکُمْ (نساء / 135).

عدالت هدف رسالت انبیاء است

قرآن کریم در بیان اهداف ارسال پیامبران (ع)، قیام به قسط و گسترش عدالت درمیان مردمان را هدف اصلی آنان بیان کرده است:
(لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالبْبَیِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَبَ وَالْمیزانَلِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَْأسُشَدِید‏ٌ وَ مَنَافِعُ لِلنّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللهُ مَن یَنصُرَهُ، وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إنَّ اللهَ قَویُّ عَزِیزٌ) (حدید / 25).

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

وقتی سخن از عدالت مطرح می شود، ذهنها بیشتر به سوی عدالت قضایی یا اقتصادی میرود. به گمان افراد، مقصود از عدالت آن است که در محاکم قضایی به حق داوری شود و حق هر صاحب حقی به او داده شود. نیز، در عرصه اقتصاد، همه افراد جامعه از مواهب مادی بهره مند باشند و در این عرصه، ستمی بر افراد نرود. حال آنکه براساس آنچه در معنی عدالت گذشت، عدالت به معنی آن است که در همه عرصه ها حق و انصاف رعایت گردد. به همین دلیل، جامعه ای را جامعه عادل می‌دانیم که در همه حوزه های فردی و اجتماعی آن، عدالت حاکم باشد. بنابراین هم در روابط فردی و هم در روابط اجتماعی، عدالت باید خود را نشان دهد. همچنین در حوزه های گوناگون اجتماع، مثل سیاست، فرهنگ، اقتصاد نیز باید عدالت حکم‌فرما باشد.

اینکه در روایات اسلامی، امام مهدی (ع) به عنوان پرکننده زمین از عدالت معرفی شده است، میتواند به همین معنی باشدکه او عدالت را در همه عرصه های فردی و اجتماعی جاری خواهد ساخت. در واقع، ارزشهای دینی و آمال و آرزوهای انبیا و اولیا در پرتو عدالت مهدوی به اجرا در آمده و عالم‌گیر خواهد شد.

آخرین حجت الهی، عصاره تمام انبیا و اولیا است و وجود بی مثال او چشمه همه خوبیها و زیبایی هاست. اما در صدها روایت، سخن از عدالت گستری او مطرح شده و از آن بزرگوار به عنوان مظهر و تجلی کامل عدالت یاد گردیده است.

رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: «المهدى من ولدى، تکون له غیبه. ادا ظهر یملأ الأرض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً و جوراً.»

«مهدى (علیه السلام) از فرزندان من است. او را غیبتى هست. زمانى که ظهور کند، زمین را از قسط و عدل پر سازد چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد».

(در حکومت مهدوی) فتنه انگیزیها پاک شود و حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی گسترش یابد و منافقان و حیله گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسیط زمین، افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم شود وکاخهای ستم و کنگره های بیداد فرو ریزد و آن چه غایت بعثت انبیا علیهم صلوات الله و حامیان اولیاء (ع) بوده، تحقق یابد و برکات حق تعالی بر زمین نازل شود و قلمهای ننگین و زبانهای نفاق افکن، شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالی بر عالم پرتوافکن گردد و شیاطین و شیطان صفتان به انزوا گرایند و سازمانهای دروغین حقوق بشر از دنیا برچیده شوند و امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور این مولود فرخنده هر چه زودتر فرا رساند و خورشید هدایت و امامت را طالع فرماید صحیفه نور، ج15، ص 22

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

(حضرت مهدی عج) آن کسی است که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می فهمند ـ که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد ـ بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند؛ انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان. اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید، یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان. در زمان ظهور مهدی موعود  (عج) که خداوند ذخیره کرده است او را، از باب اینکه هیچ کس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود (عج) بوده است که تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد و آن چیزی که انبیا موفق نشدند به آن، با اینکه برای آن خدمت آمده بودند، خدای تبارک و تعالی ایشان را ذخیره کرده است که همان معنایی که همه انبیا آرزو داشتند، لکن موانع، اسباب این شد که نتوانستند اجرا بکنند و همه اولیا آرزو داشتند و موفق نشدند که اجرا بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود. اینکه این بزرگوار را طول عمر داده، خدای تبارک و تعالی، برای یک هم چو معنایی، ما از آن میفهمیم که در بشر کسی نبوده است دیگر، قابل یک هم چو معنایی نبوده است. و بعد از انبیا که آنها هم بودند، لکن موفق نشدند، کسی بعد از انبیا و اولیای بزرگ، پدران حضرت موعود  (عج)، کسی نبوده است که بعد از این، اگر مهدی موعود (عج) هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق میرفتند، دیگر در بشر، کسی نبوده است که این اجرای عدالت را بکند. نمی توانسته و این، یک موجودی است که ذخیره شده است برای یک همچو مطلبی. صحیفه نور، ج 12، صص 207ـ209

در کتاب مکیال المکارم ص 118. آمده است:

عدل آشکارترین صفات نیک امام است. برای همین (آن بزرگوار) در دعای شب‌های ماه رمضان «عدل» نامیده شده است؛ « اللهم و صلّ علی ولی امرک القائم المؤمّل والعدل المنتظر؛ خداوندا، به ولی امر خود که قیام‌کننده آرمانی و عدل مورد انتظار است درود فرست».

در زیارت صاحب الامر میخوانیم : السلام علی القائم المنتظر و العدل المشتهر. سلام بر قیام کننده مورد انتظار و عدالت آشکار

بنابراین عدالت گستری مهمترین رسالت آن سفیر موعود است و دیگر ارزشها در همین بستر و جریان زنده خواهد شد. آری، دوران او، روزگار پر شدن زمین و زمان از عدل و داد است.

به راستی که در قیام قائم هیج ویژگی به اندازه عدالت و مساوات برجستگی نداشته و روشن نشده است روایات بسیاری در خصوص عدالت گستری آن حضرت وارد شده است دامنه عدالت حضرت تا اقصی نقاط عالم و زوایای ناپیدای جامعه گسترده خواهد بود خداوند آن چنان بر برپایی عدل و قسط تاکید دارد که اگر حتی یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد آنرا چنان طولانی خواهد کرد تا عدالت گستر حقیقی از راه برسد و در سایه این عدالت هیچ انسانی در قید بندگی و بردگی نماند حقوق زایل شده انسانها باز گردد و زمینه استثمار انسانها بکلی برچیده شود ، کارگزاران ظلم و بیداد بازخواست شوند قاضیان و حاکمان کج رفتار عزل شوند و زمین از هرنوع خیانت و نادرستی پاک گردد عدالت چنان حاکم می شود که مردم آرزو میکنند ای کاش مردگان شان در بین زندگان بودند و از عدالت بهره مند می شدند

خداوند به وسیله ظهور مهدی (عج) زمین را پر از قسط  و عدل  می سازد همانگونه که از ظلم وستم پر شده باشد بحار ج 51 ص 54

واژه قسط بیشتر در امور اقتصادی و توزیع اموال بر اساس عدالت اجتماعی میان افراد بکار می رود و در مقابل جور است  اما عدل معنای عام دارد و شامل عدالت در تمام ابعاد از فرهنگ و سیاست و عقاید و … و در مقابل ظلم است

در جامعه مهدوی که در راس آن امام عادل قرار دارد عدالت در همه ی جوانب زندگی فردی و اجتماعی وجود خواهد داشت

مهدی (عج) که مظهر عدالت الهی است، مردم را چنان به قرآن و سنت پیامبر میخواند و تعالیم آن دو را در میان جامعه نشر میدهد که انسانها به تزکیه الهی و معرفت خدایی دست مییابند و آن هدفی که در آیات قرآن برای رسالت انبیا مطرح شد که یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم تحقق می یابد و عملی می شود.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

در سایه عدالت مهدوی، امر به معروف و نهی از منکر زنده می شود و مهدی (ع) و یاوران او پیشرو مردم در این فریضه الهی خواهند بود و به دلیل زنده شدن این ارزش قرآنی، همه ارزشها و فضیلت‌ها جان میگیرد با رشد تربیت و تکامل عقل، کینه ها به محبت و دوستی تبدیل می شود و روابط اجتماعی براساس انسان دوستی شکل میگیرد.

در نتیجه، اخلاق نیکو در جامعه بشری گسترش می یابد.
همچنین در سایه حکومت عدل مهدی (عج)، خداوند بی نیازی را در دل مردمان قرار میدهد و حرص و آزمندی از وجود انسانها رخت می بندد و عدالت در ابعاد مختلف اعم از فردی و اجتماعی ,فرهنگی , اقتصادی و رعایت مساوات و عدالت در قضاوت و .. حاکم خواهد شد

پیامبر (ص) در وصف روزگار مهدی (ع) فرمود:

«و یجعل الله الغنی فی قلوب هذه الامه».

« خداوند بی نیازی و غنا را در دلهای این امت پدید آورد». بحارالانوار، ج 51، ص 84.

حرص و آز ریشه بسیاری از تجاوزها و ستمهای مالی و غیرمالی است. عدالت مهدوی درعرصه تربیت، انسانها را از این رذیلت پاک ساخته و به گوهر غنا و بی نیازی می آراید و بدین‌سان راه را برای بسیاری از خوبیها و صفات نیک می گشاید.
بنابراین عدالت مهدوی در عرصه روابط فرد با دیگران، ضامن اخلاق و ارزشهای اخلاقی است و این از مهمترین و ارزشمندترین آثار عدالت است.

امام‌ باقر، علیه‌السلام‌:

مهدی‌، میان‌ مردم‌ ـ در تقسیم‌ اموال‌ ـ به‌ مساوات‌ رفتار می‌کند، به‌ طوری‌ که‌ دیگر نیازمند و محتاجی‌ یافت‌ نمی‌شود.

دردنیای امروز، اجتماع و روابط اجتماعی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. وقتی از اجتماع سخن گفته می شود، عرصه های گوناگونی در نظر است که باید در همه آنها برنامه ای سالم برای تعامل اجتماعی تدوین گردد. بشر در طول قرون گذشته، در حوزه های گوناگون اجتماع؛ مانند سیاست، حکومت و فرهنگ به ویژه اقتصاد، شاهد نابسامانی و آشفتگی و بی عدالتی بوده است و همواره در پی راهی بوده تا به این بخشها سازمان و نظامی عادلانه ببخشد؛ ولی تقریباً هیچ‌گاه و در هیچ ملت و دولتی توفیق چندانی حاصل نشده است؛ اگرچه بعضی از شهرها و یا دولتها با تلاش فراوان به سهمی از عدالت در بعضی از عرصه ها دسته یافته باشند.

امام صادق (ع) می فرماید:

انالله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الاّ و قد قسّمه و اعطی کل ذی حق حقهالخاصه والعامه والفقراء والمساکین و کل صنف من صنوف الناس فقال: لو عدلفی الناس لاستغنوا… . کافی، ج 1، ص 542

خداوند همه ثروتها (از انواع منابع درآمد) را میان مردم تقسیم کرده است و به هر کس حقش را داده است، کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهی‌دستان و هر گروهی از گروه‌های مردم. سپس امام فرمود: اگر عدالت برقرار شده بود، همه مردم بی نیاز شده بودند

با این توصیف، همگان در انتظارند که مهدی موعود (ع) و عدالت منتظر از راه برسد و همه حوزه های اجتماع را به عدالت و دادگری هدایت کند و به معنی واقعی کلمه، عدالت را جهانی کند. این امیدی بجا و آرزویی بحق است که براساس برنامه های دولت امام مهدی (عج) قابل دسترسی است.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی… یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحاً. فقال له رجل: و ما صحا حاً؟ قال: السویه بین الناس بحارالانوار، ج 51، ص 81

به مهدی بشارتتان میدهم. او در میان امت من برانگیخته می شود… ساکنان آسمان وزمین از او خشنود خواهند بود. او اموال را به درستی تقسیم می کند. مردی پرسید: مقصود چیست؟ فرمود: به شکل مساوی میان مردم تقسیم می کند.

و نیز از آن بزرگوار روایت شده است:
«… و یسوّی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکوه.» بحار ج 52، ص 390
او [امام مهدی (عج)] میان مردم به مساوات رفتار می کند تا آنجا که نیازمند زکات دیده نشود.

و از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند:
انقائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها… و یطلب الرجل منکم من یصله بمال هو یأخذ منه زکاته فلایجد احداً یقبل منه ذلک و استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله. بحار، ج 52، ص 337.

هنگام قیام قائم ما، زمین با نور خدایی روشن گردد و… شما به جست و جوی اشخاصی بر می‌آیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمی یابید که از شما بپذیرد و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز گردند.

ازروایات استفاده می شود که امام مهدی (عج) در قضاوت مانند جد بزرگوارش امیرالمؤمنین (ع) عمل می کند و بر گرفتن بی کم و کاست حقوق مردم اصرار دارد؛ حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد، از زیر دندان آن غاصب بیرون کشیده و به صاحب حق باز می گرداند. منتخب الاثر، ج 2، ص 332. (به نقل از عقدالدرر، ص 36)

در زمان حکومت آن دادگستر جهان، چنان عدالت مهدوی همگانی میگردد که مردگان آرزو می‌کنند که به زندگی بازگردند و از برکات عدالت او بهره مند شوند. منتخب الاثر ، ص 65، ح 367.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

این دقت و گستردگی عدالت به دلیل آن است که سیستم قضایی امام مهدی (ع)، دستگاهی بسیار گسترده و مجهز و برخوردار از ابزارهای فرا طبیعی است. در سیستم قضایی اسلام قضاوت بر اساس بینات و شواهد بوده است و از رسول خدا (ص) روایت شده که فرمود:

«من در میان شما بر پایه سوگندها و بینه ها قضاوت مینمایم». کافی، ج 7، ص 414.

ره آورد این‌گونه داوری عدالت ظاهری است؛ ولی در روایات مربوط به دوران حاکمیت مهدی (عج) آمده است که آن حضرت به شیوه حضرت داوود (ع) قضاوت می کند که او براساس الهامات الهی و علم لدنی داوری میکرد و نه بر پایه شاهد و گواه.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

امام صادق (ع) فرمود:
دنیا به پایان نخواهد رسید تا آنکه مردی از خاندان من ظهور نماید. وی به شیوه داوود (ع) حکم خواهد نمود؛ بینه نخواهد خواست و به هر کس حقش را اعطا خواهد نمود. بحارالانوار، ج 52، ص 338.

و در روایتی دیگر فرمود:
زمانیکه قائم آل محمد (ص) قیام کند، در میان مردم به مانند داوود (ع) حکم خواهدنمود و به بینه نیازی نخواهد داشت؛ چرا که خدای تعالی امور را به وی الهام می‌فرماید. وی بر پایه دانش خود داوری می کند و هر قوم را به آنچه مخفی و پنهان نموده اند آگاه سازد. بحارالانوار، ج 52، ص 339

در روایات آمده است :

هنگامی که قائم قیام میکند به حکم داوود (ع) حکومت و داوری خواهد کرد و دلیل نخواهد خواست

وسائل الشیعه ج 18 ص 168 – کافی ج 1 ص 397

امام صادق (ع) مى فرمایند: چون قائم آل محمد (ع) فرمانروا شود، در میان مردم به حکم حضرت داود (ع) داورى مى کند و نیازى به شاهد و گواه نخواهد داشت. در هر موردى، خداوند حکم واقعى را به او الهام مى کند و او بر اساس علم خود قضاوت مى نماید.

ارشاد مفید ص 344 بحار الانوار ج 052 ص 9 1 3 و 339.

حکم داودى این گونه است که داور به علم خودداورى کند و مطالبه شاهد نکند و هنگامى که به داور از طرف خداوند چنین علم قطعى داده شود و مصونیت او از لغزش، از طرف خداوند بیمه شود، هیچ مانعى ندارد و جاى شگفت نیست زیرا امام باقر (ع) فرمایند: خداى تبارک و تعالى برتر والاتر از آن است که اطاعت بنده اى را بر همگان واجب کند، ولى چیزى از دانش هاى زمین و آسمان ها را از او پوشیده بدارد.

اصول کافى ج ا ص 262.

ره آورد چنین داوری عدالت واقعی است و حتی اگر مظلومی نتواند برای اثبات حق خود به شاهد و گواهی دست یابد، به سبب این‌گونه قضاوت، به حق خود خواهد رسید.

البته لازم به ذکر است که منظور از حکم داوود قطعا شریعت او نیست چون با ظهور دین اسلام تمام شرایع و قوانین قبل از اسلام پایان یافتند بلکه منظور این است که همانگونه که داوود نبی (ع) بر اساس آگاهی و دانش خویش به حقایق و واقعیت ها داوری میکرد و به ظاهر امور یا اسناد و مدارک ساختگی تکیه نمی کرد امام مهدی عج نیز در مسائل و داوری ها بر اساس آگاهی  و دانش خویش به حقایق و واقعیت ها داوری میکند.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

مرکز قضاوت حضرت

در روایات، مرکز قضاوت حضرت مهدى (ع)، مسجد اعظم کوفه ذکر شده است

1.بحارا لانوار ج 53، ص 11 الزام الناصب ص 7 1 2 ینا بیع الموده ج3 ص66

نویدجهانی سرشار از عدالت، مهم‌ترین وعده‌ای است که درباره حکومت مهدوی بیان شده است. عدالت روح جامعه است و فراگیری عدالت و سرشاری و سرریزی آن در جامعه بهترین و مهم‌ترین دلیل برای انتظار ظهور است.

ما منتظران مقدم مبارکش، مکلف هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل ا لهی را در این کشور ولی عصر  (عج) حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغلبازی بپرهیزیم و رضای خداوند متعال را در نظر بگیریم. صحیفه نور، ج 15، ص 22

این کشوری که کشور ائمه هدی و کشور صاحب الزمان (عج) است، باید کشوری باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خویش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد که عالم را انشاءالله به عدل و داد بکشد و از این جورهایی که بر مستضعفان میگذرد، جلوگیری کند.

صحیفه نور، ج 14، ص 195.

راز و رمز موفّقیت آن حضرت در پیاده کردن حکومت عدل در پهنه زندگی بشر این است که  در نظام امامت که عهده ‏دار اجرای حقّ و عدالت است، شخص امام که در رأس آن قرار دارد نمونه والگوی اعلا و نمایش عملی و تجسّم ظهور تمام برنامه‏ های اسلامی و تعلیمات آن و نسخه سعادت‏ بخش جامعه بشری است. در این نظام، هم قوانینی که اساس عمل است به عدل، حقّ و برقراری توازن و تعادل نظر دارد، و هم حاکم و نظام حکومت و قوه مجریه‏ای که اجرای این قوانین را بر عهده دارد از طریق عدل منحرف نمی‏شود.

عامل دیگر برای موفّقیت حضرت مهدی (عج) در گسترش عدل در جامعه، تکامل عقول بشر در آن عصر است. کسانی با عدل وداد درگیرند که عقلشان کامل نیست و وقتی مردم از لحاظ عقل ضعیف باشند زیر بار حکومت عدل نمی‏روند؛ زیرا طبق احادیث، عدل از جنود عقل به شمار می‏ آید و جور از جنود و لشکریان جهل.   کافی، ج 1، کتاب العقل والجهل، ح 14.

لذا در روایتی از امام باقر (ع) می‏خوانیم: “إذا قام قآئمنا وضع اللَّه یده علی رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وکملت بها أحلامهم”؛ “هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند دستش را بر سر بندگانش می‏گذارد و بدین وسیله عقول آنها کامل و افکارشان را پرورش می‏دهد.”    بحارالأنوار، ج 52، ص 328. و اصول کافی، ج 1 / کتاب العقل و الجهل، ح P 21}

بنابراین، عصر حضرت مهدی (عج) به جهت تکامل عقولشان و نیز عظمت نظام امامت، به سرعت تمام، پذیرای حکومت عدل  آن حضرت خواهند بود.

سپیده دم عدل الهی برای جامعه بشری با خروج و قیام فرزند محمد (ص)، حضرت مهدی (عج) زیبا میگردد و بشریت با انتظار چنین روزی بزرگ و خجسته در دریای پرتلاطم امیدی بزرگ و شایسته, بحران های ستم ستیزی و ستم زدائی را پشت سرگذاشته و مقدمات لازم برای رشد واقعی و احراز شایستگی چنین آرمانی بزرگ در تلاشی خستگی ناپذیررا بدست می آورد و دوران های ظلمت را به سوی آینده نورانی و پر فروغ میشکافد تا غنچه عدل مهدوی آنطور که شایسته اوست بشکفد و جهان بشریت باعدل الهی آراسته گردد.

مهدویت مساوی عدالت خواهی وعدالت خواهی فراگیر و جهان شمول به جز در سایه حکومت امام مهدی (عج) فرزند دلبند فاطمه (س) تحقق نخواهد پذیرفت.
و از اینجا به فلسفه وجودی یک جمله نغز دیگر میرسیم که:

جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی است

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

3- دولت کریمه

از روایات چنین بر می آید که در روزگار قبل از ظهور توجیه ها تاویل ها تحریف ها و انحرافات بسیاری در باورهای دین به وجود آمده و  ساخته های ذهنی مدعیان به عنوان باورهای دینی رواج می یابد در این دوران احکامی از قران و اسلام بر طبق میل مردم تاویل و تفسیر شده و بسیاری از احکام و حدود اسلامی فراموش می شود

امام صادق ع:آنچه قائم ما از مردم نادان می بیند به مراتب بیش از چیزی است که پیامبر از مردم جاهلیت دید زیرا زمانی که پیامبر مبعوث شد مردم سنگ ها و تخته های تراشیده شده را می پرستیدند ولی قائم ما زمانی ظهور میکند که همه مردم کتاب خدا را تاویل می کنند و بر آن استدلال می کنند و بر اساس آن با آن حضرت به نبرد بر می خیزند روزگار رهایی

وقتی حضرت ظهور کرد بدعت ها را باطل میکند  انحرافات و تحریفهایی که در دین بوجود آمده تصحیح شده ,احکام فراموش شده دین آشکار و احیا می شود شرح احکام واقعی و فهم درست از دین متناسب با فرهنگ زمان گسترش خواهد یافت از حرکتهای مهم امام زدودن ذهن ها از رسوبات فکری گذشته و بازسازی فکر دینی و نهایتا احیای دوباره تعالیم اسلام راستین خواهد بود

راوی میگوید خدمت امام صادق ع عرض کردم : سیره و رفتار مهدی عج چیست ؟ فرمود : همان کاری را که رسول خدا ص انجام داد مهدی عج هم انجام می دهد بدعت های موجود را خراب میکند چنانچه رسول خدا هم اساس جاهلیت را منهدم نمود آنگاه اسلام را از نو بنا میکند بحار ج 52 ص 352

بنابراین  در زمان حکومت حضرت سنتهای پیامبر اکرم ص احیا خواهد شد

امام على علیه‌السلام فرمود: «آنچه از کتاب و سنت مرده است، زنده مى‌کند». (نهج البلاغه، خطبه 138)

«در دولت مهدى عجل‌ اللّه‌ تعالى‌ فرجه‌ الشریف ربا از بین مى‌رود» . (منتخب‌الاثر، ص474)

اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به الانفاق و اهله دعای افتتاح

از بارز ترین ویژگیهای حکومت حضرت مهدی عج دولت کریمه است . آرمانشهری حقیقی که با امید به مدد و رحمت الهی و پس از تحقق وعده ی الهی مبنی بر وراثت و امامت صالحان و مستضعفان و ظهور حکومت عدل مهدی عج شکل خواهد گرفت و تمام افراد در آن از حقوق یکسان و عدالت اجتماعی برخوردار خواهند بود و در پرتو آن، توحید و ایمان در سراسر کره خاکی حکومت خواهد کرد

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

از این رو خصوصیت اصلی دولت کریمه امام عصر کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به الانفاق و اهله است یعنی با قرار گرفتن امام عادل در راس حکومت عدل و امامت جهانی زیر مجموعه های این امام همام نیز عادل خواهند بود و اهل واقعی اسلام اند و اسلام و مبانی اسلامی با او جهانگیر شده (تعز به الاسلام و اهله) و ستمگران و ظالمان و منافقان را به ذلت خواهد نشاند و انتقام خونهای به ناحق ریخته را خواهد گرفت ( تذل به النفاق و اهله)

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

“کرامت” یک ارزش اخلاقی است و دولت کریمه، دولتی است که بر آن، این ارزش اخلاقی، حاکم است. کرامت به معنای”بزرگواری” است. و بزرگواری، مفهومی برتر و والا‌تر از “قانون مندی” و حتّی “عدالت مداری” دارد، وقتی رسول خدا مکه را فتح کرد و بر دشمنان خود چیره گردید، آنان منتظر بودند تا مجازات کینه توزی‌های خود را تحمل کنند، و البته کیفر آن‌ها حتی مقابله به مثل، برخلاف قاعده “عدالت” نبود، ولی رسول خدا “قدرت” و “کرامت” را به هم آمیخت و آنان را مورد عفو قرار داد و فرمود همان جمله یوسف را تکرار می‌کنم: “لا تثریب علیکم الیوم یغفر‌الله لکم” (الکافی، ج4، ص225)

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

دولت کریمه با کرامت دولتمردان تحقق پیدا می‌کند، دولتمردانی کریم النفس که از اخلاق بزرگوارانه برخوردار بوده و از خرده گیری بر دیگران مبرّی باشند، درصدد برخوردهای تلافی جویانه نبوده و به جای اصرار برای “استیفای” حقّ خود، بر “اغماض” از حقّ خود اصرار داشته باشند. اگر بزرگواری حاکم اسلامی، مانند مالک اشتر باشد که در برابر دشنام عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد و به مسجد می‌رود تا برای دشنام دهنده دعا کند، شایسته “مدال کرامت” است، ولی اگر حکمرانی در چنین موقعیتی به فکر شناخت مخالفان خود و قطع زبان آن‌ها و ساقط کردنشان از حیثیت و اعتبار باشد، “دولت رذیلت” باید نامیده شود، واگر با مخالفان در حد قانون برخورد کند، “دولت عدالت” است.

باید دانست که باز هم بین یک دولت “قانونمند” تا دولت “کریمه” فاصله زیاد است، این فاصله را می‌توان با مطالعه عهدنامه مالک اشتر تشخیص داد، شگفت آور است در این دستور العمل حکومتی بجای آن که امیر المؤمنین بر حقوق قانونی و فقهی، تاکید کند و مالک را به رعایت موازین شرعی (قانونی)توصیه نماید، مالک را به “حکومت‌داری اخلاقی” که باز از شریعت اخذ شده راهنمایی می‌کند، و چیز‌هایی را از او می‌خواهد که کمتر در رساله‌ای فقهی، دیده می‌شود.

(در توضیح موازین شرعی و موازین اخلاقی میتوان برای نمونه به مسئله قصاص اشاره کرد که هرچند بر اساس موازین شرعی قصاص حق مسلم کسی است که حقی ازاو ضایع شده است اما اخلاقا به گذشت و عفو هم رهنمود گشته است)

آن موارد را نمی‌توان در اینجا فهرست کرد و توضیح داد، ولی می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد، تا خوانندگان شرح آن را مطالعه کنند:

ـ واشعر قلبک الرحمه بالرعیه و المحبّه لهم و اللطف لهم

ـ اعطهم من عفوک مثل الذی تحب ان یعطیک‌الله من عفوه.

ـ ولاتقولن انی آمر مطاع فان ذلک ادغال فی القلب.

ـ ولیکن ابعد رعیتک منک اطلبهم لمعایب الناس.

ـ فافسح فی امالهم و واصل فی حسن الثناء علیهم.

ـ و ان ظنت الرعیه بک حیفاً فاصحر لهم بعذرک.

ـ ایاک و المن علی رعیتک باحسانک.

چون ریشه کرامت انسان، “عقل و شعور” اوست، لذا دولت کریمه، دولتی است که “عقلانیت” را شکوفا می‌کند، به “عقل و خرد” بها می‌دهد، فضای اندیشه و تدبیر عقلانی را گسترش می‌دهد، بر اساس عقل، تصمیم گیری می‌کند و بر اساس عقل اقدام می‌کند. امام زمان علیه‌السلام دست خود را بر سر‌ها می‌گذارد تا عقل‌ها، به پویایی واداشته شود و خردها رشد پیدا کند: “وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم” روشن است که رشد عقل در شهروندان، لوازم دشواری برای حاکمان دارد، زیرا به ناچار باید به پرسش‌ها و سؤالات تن دهند، و تقاضای تبعیت کورکورانه را کنار بگذارند.

چون دولت مهدوی،کرامت محور است، لذا بر مبنای کرامت شهروندان اداره می‌شود، و این کرامت اقتضا می‌کند که شهروندان با میل و رغبت در اداره جامعه حضور پیدا می‌کنند، در این دولت ابهت دروغین معاندان و مستکبران در هم شکسته می‌شود، و به جای آن حکومتی نه بر مبنای زور و فشار، بلکه مبتنی بر کرامت انسان‌ها، بنا نهاده می‌شود. امام زمان پس از حذف مستکبران قدرت خود را در میان مردم، با صلح و صفا گسترش می‌دهد، و پیر وجوان، با شیفتگی و علاقه از او پیروی می‌کنند:

“یملک بلادالمسلمین بأمان و یصفو له الزمان ویطیعه الشیوخ و الفتیان

مشکلات مادی، فقر و محرومیت، به کرامت انسان آسیب می‌رساند، پس در دولت کریمه، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که شهروندان به راحتی نیازهایشان تأمین می‌شود، بلکه بالاتر، دولت امکاناتی برای زندگی توأم با رفاه برای همگان فراهم می‌کند. دوران صدقه خوری توأم با سرافکندگی به پایان می‌رسد و شهر به شهر باید گشت تا بتوان “نیازمندی” پیدا کرد! “ولا یجد الرجل منکم یومئذ موضعاً لصدقته”

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

وقتی دولت “کریمه” شد و “بزرگواری” را در میان مردم ترویج کرد، قهراً “رقابت ها” از بین می‌رود و “رفاقت” جای آن را می‌گیرد، عداوت بین شهروندان ودر میان گروه‌های مختلف، جای خود را به صفا و صمیمیت می‌دهد، ، افق آن دولت چنان است که رسول خدا، وعده فرمود: “بنا یؤلف‌الله قلوبهم بعد عداوه الفتنه… و بنا یصبحون بعد عداوه الفتنه اخواناً”. در آن زمان بساط شکوه وشکایت به پایان رسیده و چون دولت، کریمه است، زبان دولتمردان با شهد ادب شیرین است و رفتار بزرگوارانه شان از بوی تعفن کینه پاک است.

در دولت کریمه، کیفر و مجازات هم برای متخلفان وجود دارد ولی هرگز حتی به یک نفر، یک سیلی بی‌جا نمی‌زنند و یک شلاق ظالمانه نمی‌نوازند: “لایقرع احداً فی ولایته بسوط الا فی حدّ”، درآنجا، مجازات هم توأم با کرامت است مثلاً اگر بناست شخصی اعدام شود، اوّل بدهکاری هایشان را می‌پردازند، و سپس خانواده‌اش را تأمین می‌کنند: “و لا یقتل قتیل الاقضی عنه دینه و الحق عیا له فی العطاء”

کریمه بودن دولت مهدوی، موجب آن می‌شود که طوق رقیت و بردگی از گردن انسان‌ها باز شود، زیرا در آرمان شهری که همه انسان‌ها با کرامت و بزرگواری زندگی می‌کنند، تقسیم آنان به مالک و مملوک، آقا و بنده، ذی شرافت و بی‌شرافت، عالی رتبه و دانی مرتبه، وجود ندارد و هیچ کس در یوغ دیگری قرار نگرفته، شخصیت درجه دو به حساب نمی‌آید لذا در آن روز که امام حکومت کریمانه برقرار می‌کند و انسان‌ها را آزاد می‌نماید: “یخرج ذل الرق من اعناقکم”.

ـ آری امید به دولت مهدوی، امید به دولت عدالت است ولی عدالت کف این دولت، و سقف آن کرامت است.

اللهمّ انّا نرغب الیک فی دوله کریمه.تعز به الاسلام و اهله وتذل به النفاق و اهله.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

4- دولت صالحان

پاکسازی زمین از ستم و ستمکاران و تجلی آثار دین

از روزی که قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند تا امروز هیچگاه زمین از ظلم ظالمان تهی نبوده و زمین همواره شاهد آه و ناله مظلومان تحت ظلم بوده است و شاید در نگاه نخست چنین به نظر آید که برچیدن بساط ظالمان امری غیر ممکن است چون تا کنون چنین بوده که هرگاه نسلی از ظالمان و مستکبران نابود شدند نسلی دیگر جانشین شان شده اند. اما حکمت و مقدر خداوند بر آن قرار گرفته که بر ظلم ظالمان هم پایانی باشد چه پایانی!

از امیر مؤمنان ( علیه السلام ) منقول است که فرمود :

” خداوند ، ناگاه بوسیله مردى از ما اهل بیت گشایشى( براى مسلمانان ) بوجود آورد ، پدرم فداى آن فرزند بهترین کنیزان باد . . . هم اوست که ( دشمنان ) در مدت هشت ماه بجز شمشیر و کشتار از او چیزى دریافت نخواهند کرد “

شرح نهج البلاغه : 2 / 178 .

در حدیثى دیگر از امام باقر ( علیه السلام ) روایت شده که فرمود :

” شباهت داشتن مهدى ( علیه السلام ) به جدش رسول خدا ( صلى الله علیه وآله ) در قیام و ظهور او با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول و نابودى ستمگران و طاغوت هاست ، او با شمشیر و ایجاد ترس در دل دشمنان حمایت شود . لشکریان او به هر مأموریتى اعزام شوند پیروز بازگردند .

بحارالانوار جلد 51 ص 218

براستی ضرورت این کار در چیست؟

در حقیقت برای پاکسازی جامعه جهانی از وجود گردن کشان و سرکشان ستم پیشه چنین امری ضروری به نظر میرسد و بدون آن هیچ گاه بساط ظلم و ستم برچیده نشده و عدالت حقیقی حاکم  نخواهد شد. در اصل وجود ستمگران و ظالمان همانند غده ای سرطانی است که برای نجات بشریت چاره ای جز ریشه کنی آن وجود ندارد هرچند اینکار ناخوشایند و دشوار باشد

ضمن این که باید توجه داشت حضرت با علم لدنی و دانش و آگاهی خاصی که نسبت به باطن اشخاص دارند و در پرتو نور الهی, ستمکاران واقعی را که امکان هدایتشان نیست از بین می برند

رشد تربیت انسانی

تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان نیز از جمله برنامه های مهم قیام امام مهدی (ع) است. برنامه های امام همه در این ارتباط است و به این هدف نظر دارد. روشن است که جزء اصلی در تشکیل اجتماع صالح انسانی، خود انسان است. انسان محور اصلی برنامه ریزیها، قوانین، علوم و دیگر مسائل جامعه بشری است. اصلاحات و تحولات و انقلابها، نخست باید از دوران انسان آغاز گردد، و در حوزه وجودی او صورت گیرد، و سپس به برون جامعه سرایت کند. اقتصاد، سیاست، جنگ، صلح، اخلاق، ضد اخلاق، ارزشها، و ضد ارزشها، خوشبختی، بدبختی، ایثار، خودخواهی، مهرورزی، نظم، بی نظمی و … همه و همه به انسان باز می گردد. بهترین برنامه ها و آموزشها، باید به دست انسانهای شایسته اجرا شود و گرنه سودی نمی بخشد و تحولی نمی آفریند. بهترین قوانین، بهترین مجریان را می طلبد. از این رو، ساختن انسان و پرورش و رشد انسانیت انسان و تربیت اصولی افراد انسانی، مقدمه اصلی تشکیل هر نظام صالح و انسانی است. و همین همواره هدف نخستین مصلحان واقع گرا و انسان شناس است.

امام مهدی (ع)، از این نقطه زیربنایی آغاز می کند، تا برنامه های دیگر او به شایستگی انجام یابد، و زمینه ها و شرایط و عوامل اصلی صلاح، شایستگی، بسامانی، رفاه، عدالت، دادگری، قانون شناسی، تعهد پذیری، مهرورزی، محبت، ایثار و فداکاری در سطح جامعه ها پدیدار گردد.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Comنگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

امام علی (ع):

… لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد…
… چون قائم ما قیام کند، کینه ها از دلها بیرون رود.
.. منتخب الاثر 474

پیامبر اکرم (ص) درباره انسانهای رستاخیز ظهور به این مضمون می فرماید که «روح و روان مردم تربیت می شود، و چشم باطن سیر می شود، و به لطف الهی حس بی نیازی در انسانها پدید می آید»، برای توجه دادن به همین جهت اصلی است در آن انقلاب. و همین است که آن انقلاب مانند دیگر انقلابها عقیم و نافرجام نمی گردد، زیرا که دردها را به صورتی اصولی درمان می کند، و خاستگاه ها و سرچشمه های اصلی فساد و صلاح را نیک می شناسد، و برای اصلاح آنها درست و دقیق اقدام می کند.

امام علی (ع):

…و اعلموا انکم ان اتبعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرسول، فتداویتم من العمی و الصمم الیکم …
… بدانید اگر شما از انقلابگر مشرق پیروی کنید، او شما را به راه و روش پیامبر راهنمایی می کند، و از بیماری کوری و کری و گنگی نجات می دهد.
بحار 51/123

امام باقر (ع):

اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد … و اکمل به اخلاقهم

هنگامی که قائم رستاخیز کند، خداوند قوای فکری مردمان را تمرکز دهد.. و اخلاق آنان را تکامل بخشد. بحار 52/336

به هنگام رستاخیز قائم، آنچه هست دوستی و یگانگی است، تا آنجا که هر کس، هر چه نیاز دارد، از جیب آن دیگری برمیدارد بدون هیچ ممانعتی. و این، حد بسیار متعالی تکامل اخلاق اجتماعی و تربیت آدمی است، که از محدوده خواستهای شخصی و بستگیهای مادی بگذرد. و روابط به چنین تعادل و توازنی برسد، و محبت و دوستی معیار در روابط اجتماعی گردد، و این روش ارزشمند در سطح اجتماع گسترش یابد.

همچنین در حکومت صالحان  مردم به گونه بی سابقه ای به معنویت روی می آورند و در همه جا آوای اسلام طنین انداز است به تعبیر برخی روایات اسلام در هر خانه و چادری رخنه میکند همانطور که سرما و گرما در آن نفوذ می کند در چنین شرایطی استقبال و پذیرش مردم به مظاهر و شعارهای دینی بی سابقه خواهد بود و استقبال مردم از آموزش قرآن، نماز جماعت و نماز جمعه چشمگیر خواهد بود بطوری که مساجد کنونی و حتی مساجدی که در آینده ساخته خواهد شد برطرف کننده نیاز آنان نیست   کافی ج 4 ص 427     غیبه طوسی ص295    بحار ج 52 ص 364

استقبال به حدی خواهد بود که در یک مسجد دوازده بار نماز جماعت خوانده می شود   کافی ج4ص427

امام صادق ع می فرماید : خانه های کوفه به رودخانه کربلا و حیره متصل میشود به گونه ای که فرد نمازگزار روز جمعه برای شرکت در نماز جمعه سوار بر مرکبی تیز رو می شود ولی بدان نمی رسد

غیبه طوسی ص 295

در روایاتی از زدوده شدن کینه های بندگان، اصلاح منحرفان و فاسدان، از بین رفتن حرص و طمع، پدیدار شدن بی نیازی در انسانها و بالاخره رشد معنویت، سخن به میان آمده است

رسول خدا ص فرمود: خداوند مهدی عج را می فرستد و به وسیله آن عظمت را به دین باز می گرداند …در آن روزگار کسی بر کره خاکی نیست جز آن که ذکر لا اله الا الله بر زبان دارد عیون اخبار الرضا ص 65

در حکومتى که امام مهدى ارواحنا له الفداء رهبرى آن را به عهده دارد، کارگزاران و مسئولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. روایات، ترکیب دولت امام مهدى ارواحنا له الفداء را از پیامبران، جانشینان آنان، تقوا پیشگان و صالحان روزگار و امت هاى پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان مى کند که نام برخى از آنان بدین گونه است: حضرت عیسى علیه السلام هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی، موسى علیه السلام مؤمن آل فرعون، سلمان فارسى، ابودجانه انصارى، مالک اشتر نخعى و قبیله همدان.

از حضرت عیسى (ع) در روایات با واژه ‏هاى گوناگونى مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسؤول در حکومت یاد شده است. عیسى (ع) به حضرت مهدى (عج) مى‏ گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ‏ام؛ نه‏ امیر و فرمانروا.  حضرت عیسى (ع) وزیر حضرت قائم و پرده دار و جانشین آن حضرت است.

بحار الانوار ج 52 ص 346 عقدالدرر ص 97 مجمع البیان ج 2 ص 489.

مشاهده فسمت دوم مقاله

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور – قسمت اول

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول | Www.FarsiMode.Com

…………………………………………….

منابع:

سایت مبشران ظهور

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت – جهان پس از ظهور

ویژگیهای جامعه مهدوی

اسامی و القاب حضرت مهدی عج

باشگاه جهانی خادمین اهل بیت ع  – رفع شبهات

http://ahlulbaytclub.com/ArticleDetail.aspx?ArdID=1030

پایگاه اطلاع رسانی استاد حسین انصاریان  – جهان پس از ظهور چگونه خواهد بود؟

آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی

عدالت مهدوی در اندیشه امام خمینی

عدالت جهانی، نماد سیاست مهدوی

جهان در عصر ظهور

حکومت جهانی حضرت مهدی ع  – ماهنامه موعود – شماره 33

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت- حاکمیت فراگیر جهانی

رشد تربیت انسانی – حکومت صالحان

کتاب موعود نامه نوشته مجتبی تونه ای

کتاب شمیم ظهور نوشته دکتر علی هراتیان

کتاب عصر ظهور نوشته علامه کورانی

موعود شناسی و پاسخ به شبهات  – علی اصغر رضوانی – انتشارات مسجد مقدس جمکران

عصر زندگی (پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی «عج» و چگونگی آینده انسان و اسلام) – نوشته محمود حکیمی

چشم اندازی به حکومت امام مهدی علیه السلام – نجم الدین طبسی-  بخش سوم : حکومت

دانلود مقاله

پیشنهاد میکنیم...

7 کار قبل از رابطه جنسی که باعث افزایش صمیمیت با همسر می شود
نکته های مهم رابطه جنسی مخصوص آقایان و خانم ها
چگونه تشخیص دهید سازگاری جنسی با همسر آینده تان دارید یا خیر؟
با علائم و خصوصیات مردهای هوسباز آشنا شوید
به همسر فعلی خود درباره رابطه های جنسی گذشته چه بگوییم!؟
آموزش کلمات صحیح برای به دست آوردن دل خانم ها
۱۰ تعریف و تمجید که مردان دوست دارند از همسرشان بشنوند
با اشتباهات نابود کننده رابطه جنسی آشنا شوید
این نکات طلایی زندگی زناشویی شما را متحول می کند
خصوصیات زنانی که باعث کاهش میل جنسی مردان می شوند
ویژگی هایی که بیشتر در مردان مستعد خیانت کردن دیده می شود
راز های رسیدن به سادگی و سبکباری در زندگی و راه های تقویت آن
30 داستان کوتاه و آموزنده که باعث تغییر افکار شما می شود
با نحوه غلبه بر ترس و اضطراب از تعاملات اجتماعی آشنا شوید
نکاتی برای درمان افسردگی کسانی که دوستشان داریم

دیدگاه کاربران
0دیدگاه ثبت و تایید شده

ارسال دیدگاه

ویژه نامه جامع محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان