سخن روز

👈 انسانی كه به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.

« اشو »

CopyRight © 2010 - 2018 FarsiMode.CoM All Rights Reserved

کلیه حقوق برای سایت فارسی مد محفوظ است