شرایط و جزییات دعانویسی و ایام قمر در عقرب
707K بازدید
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

شرایط و جزییات دعانویسی و ایام قمر در عقرب شرح ایام قمر در عقرب قمر در عقرب چه روزهاییست؟ قمر در عقرب دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به هر عملی کرد چرا که اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار یا عمل شما معکوس ج...

دعای رسیدن به معشوق
828K بازدید
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

دعای رسیدن به معشوق در این مطلب دعای رسیدن به معشوق ارائه شده است که می توانید در مشاهده بفرمایید اگر کسی عاشق شده و نمی تواند به وصالش برسد روز پنج شنبه بعد از نماز « صبح و عشاء» ابتداء صلوات بفرستد ، سپس 452...

دعای مخصوص چشم زخم
112K بازدید
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

دعای مخصوص چشم زخم در این مطلب دعای مخصوص چشم زخم ارائه شده است که می توانید در ادامه مشاهده بفرمایید «اعیذ کما بکلمات الله التامه و اسمائه الحسنی عامه من شر السامه و الهامه، و من شر عین لامه و من شر حاسد اذا حسد» «ابن عباس» روایت کرده است: 4...