سلام
کلیه مطالب و محتویاتی که مغایر با قوانین سایت و انجمن ارسال شود و یا مطالب بی محتوا و نا مربوط به موضوعات عنوانهای نا مناسب و...ارسال شود به این قسمت منتقل خواهند شد.مثلا شخصی که میخواهد موضوعی در مورد نرم افزار ایجاد کند و مطلب یا سوال خود را ارسال کند اشتباها در بخش مربوط به خودش(نرم افزار) ارسال نکند و مثلا در بخش خانواده تاپیک ایجاد کند ضمن قفل شدن و عدم دسترسی به سوال و جواب، تاپیک وی به این بخش ارسال خواهد شد و بعد از مدتی از سایت حذف خواهد شد ،پس لطفا مطابق قوانین عمل نمایید و متناسب با موضوع خود در بخش مربوط به خود موضوع یا تاپیک ایجاد کنید.
با تشکر