اشتباهاتی رایج در رژیم گرفتن
24K بازدید
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

اشتباهاتی رایج در رژیم گرفتن اگر هنوز هم شلوار جین مورد علاقه شما تن تان نمی رود، دو حالت دارد؛ یا در زمان خرید، سایز اشتباه خریده اید یا پس از کاهش وزن، دچار اشتباهات رژیمی شده اید که باعث شده سایز شما مجددا به حالت قبل برگردد. 44489...