کرم پودر مناسب برای پوست شما کدام است؟!
43K بازدید
دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

کرم پودر مناسب برای پوست شما کدام است؟! راز یک کرم پودر خوب کرم پودر پایه اصلی آرایش است و پوست را مثل یک بوم نقاشی برای آرایش روی آن آماده میکند و اگر درست انتخاب نشود نقاشی روی این بوم زیبا در نمی آید . انتخاب کرم پودری که مناسب پوست شما باشد...