درمان کبد چرب با این ماده گیاهی
36K بازدید
پنج شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

درمان کبد چرب با این ماده گیاهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان با اشاره به خواص درمانی آرتیشو (کنگر فرنگی) گفت:درمان کبد چرب و پیشگیری از انسداد کیسه صفرا با این گیاه دارویی امکان پذیر است. 44652...