دستگیری سولماز رقاص شبکه ماهواره ای
1M بازدید
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱
Admin
دیدگاه

دستگیری سولماز رقاص شبکه ماهواره ای سولماز نفر اول مسابقه رقص شبکه ماهواره ای، در ایران دستگیر شد! خانم سولماز رقاصه ایرانی و نفر اول مسابقات رقص شبکه ماهواره ای “تی وی پرشیا” ؛ در بدو ورود به ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد! ... 1046...