بیماری های ناشی از خشک کردن لباس در خانه
33K بازدید
دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بیماری های ناشی از خشک کردن لباس در خانه خشک کردن لباس در خانه چه خطراتی دارد تحقیقات علمی اخیر نشان می دهد که بخار ناشی از خشک کردن لباس ها در داخل خانه برای سلامتی افراد مضر است. به همین دلیل خشک کردن لباس در خانه به هیچ وجه توصیه نمی شود. برا...