سیر ظهور – قسمت سوم
50K بازدید
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

جريانات‌ و اتفاقات‌ ماه‌ رجب‌ (اردیبهشت - خرداد) - بخش اول در اين‌ قسمت‌ در ادامه قسمت قبلی (قسمت دوم) مفاله سیر ظهور, به‌ اهم‌ حوادثي‌ كه‌ در ماه‌ رجب‌ و در واقع‌ پنج‌ ماه‌ پيش‌ از ظهور حضرت‌ اتفاق‌ خواهد افتاد اشاره‌ خواهيم‌ كرد كه‌ اين‌ مطالب‌ ...