روش های نگه داشتن و بغل کردن نوزادان
24K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روش های نگه داشتن و بغل کردن نوزادانبرخی از مادران بعلت عدم اطلاع کافی از بغل کردن نوزادان می ترسندبعضی از مادرهااز اینکه بچه را بغل کنند می ترسند .آ‌نها می‌ترسند که مبادا بچه را زمین بیندازند یا بچه را در آغوششان ناراحت کنند. کودک در ابتدای تولد، بس...