آمار زنان خیابانی در مشهد را میدانید ؟!
320K بازدید
پنج شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

آمار زنان خیابانی در مشهد را میدانید ؟!آمار زنان خیابانی در مشهدرئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان با بیان اینکه شهر مشهد وضعیت بدی از لحاظ حضور زنان خیابانی دارد گفت: تمامی زنان خیابانی در مشهد شناسایی و اکثر آنها نیز دستگیر شده اند (!!!!...