این ذکر برای آمرزش گناهان و درمان بیماری ها مفید است
1K بازدید
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Hatim
دیدگاه

این ذکر برای آمرزش گناهان و درمان بیماری ها مفید است ذکر برای آمرزش گناهان و درمان بیماری ها اگرچه خداوند درمان بسیاری از بیماری ها را در طبیعت قرار داده, اما یاد او می تواند دارویی مجزا و موثر به حساب آید.همچنین دعا و ذکر به عنوان داروی مکمل نیز...

روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان چه فضیلت هایی دارد
26K بازدید
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان چه فضیلت هایی دارد ثواب روزه گرفتن در ماه شعبان روزه گرفتن در سه روز آخر ماه شعبان برای کسی که تمام آن را روزه نداشته فضیلتی است که برای مراقب سزاوار نیست آن را رها کند؛ چه صدوق(ره) از صادق(ع) روایت نموده است که...