تاتو و عوارض ناشی از انجام دادن آن ..!!
99K بازدید
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

تاتو و عوارض ناشی از انجام دادن آن ..!! عوارض تاتو کردن تاتو و عوارض ناشی از آن تاتو همان خال کوبی است که درقدیم انجام می شده است، با این تفاوت که در زمان های قدیم از تصاویر شیر و اژدها برای اثبات پهلوانی استفاده می شد و امروزه صرفاً جهت آرایش، ...