چطور براشینگ را ماندگارتر کنیم؟
22K بازدید
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

چطور براشینگ را ماندگارتر کنیم؟ موها را تقسیم بندی کنید، در قسمت پایین سر به اندازه ای که تسلط داشته و بتوانید مو را در کنترل خود داشته باشید، آنها را رها کنید و موها را به طرف بالا نگه دارید تا ناحیه گردن وصورت از صدمه ناشی از گرمای دستگاه سشوار ...