کسی که بوی بهشت بر او حرام است!
24K بازدید
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

کسی که بوی بهشت بر او حرام است!   آموزه های اسلام در کنار توصیه و تاکید بر کار و تلاش، نپرداختن تمام حقوق کارگر یا بخشی از آن یا نپرداختن به موقع آن را ظلم به کارگر می داند؛ از این رو، در روایات، تعبیرهایی هشداردهنده درباره این موضوع آمده...