انتظارات زنان از همسرانشان در زندگی زناشویی
85K بازدید
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

انتظارات زنان از همسرانشان در زندگی زناشویی حقیقتا زنان چه می خواهند؟ آیا این یکی از چالش انگیزترین سوالات همه دوران ها نیست؟ آقایان اگر می خواهند مرد ایده آلی باشند ، باید حتما این مطلب را بخوانند !!! 36538...

انتظارات مردان از همسرانشان در زندگی زناشویی
52K بازدید
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

انتظارات مردان از همسرانشان در زندگی زناشویی آنچه مردان از زنانشان انتظار دارند نامزدی، عقد و بعد از ازدواج زناشویی 36531...