تفاوت جن و فرشته با بررسی آیات و روایات
27K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

تفاوت جن و فرشته با بررسی آیات و روایاتویژگی ها و تفاوت جن و فرشته ویژگی های فرشتگان باستناد آیات و روایات ۱- موجودات شریف و ارزشمندی هستند که واسطه بین خداوند متعال و عالم محسوس به شمار می‏آیند و در همه حوادث بزرگ و کوچک جهان نقش دارند؛ بر هر امری ب...