آیا شخصیت افراد را می توان از روی مدل لباس شناخت؟
26K بازدید
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

آیا شخصیت افراد را می توان از روی مدل لباس شناخت؟ آیا شخصیت یک مرد را می توان از روی کفش‌ هایش شناخت؟ البته باید گفت به این سادگی‌ ها هم نیست. نمی‌توان تنها به وسیله یک مسئله از فرد شناخت به دست آورد و مثلا گفت او در زندگی، شخص موفقی است یا نه. دک...