آیا شما کم خواب هستید؟ این مقاله را بخوانید
25K بازدید
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

آیا شما کم خواب هستید؟ این مقاله را بخوانید زنان با هفت ساعت خواب در شب بیشترین میزان عملکرد شناختی را خواهند داشت. میزان عملکرد شناختی زنان در صورتیکه شش ساعت در شب بخوابند تفاوت چندانی با هفت ساعت خواب ندارد. مردان و زنانی که بیشتر یا کمتر از ش...