عوارض وابستگی – چطور از وابستگی رها شویم؟
48K بازدید
پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

عوارض وابستگی - چطور از وابستگی رها شویم؟ شناخت حالات وابستگی و کنترل آن گاهی شدت وابستگی در زندگی فردی و اجتماعی افراد بسیار اثر گذار است و حتی به روابطشان لطمه میزند . از دیدگاه تحلیل،  رفتار متقابل وابستگی وقتی اتفاق می‌افتد که ما به فرد دیگری...