واقعیت نابودی تهران در طی 10 سال آینده
23K بازدید
پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

واقعیت نابودی تهران در طی 10 سال آینده خبر نابودی تهران در آینده ای نه چندان دور! رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به تغییر کاربری ها در پایتخت گفت: این فرآیند و شرایط، آینده ای برای تهران جز نابودی باقی نمی گذارد و بدون هیچ تعارف هشدار...