چرا امام حسین (ع) در شب عاشورا از دشمن مهلت می‌ خواهد؟
33K بازدید
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

چرا امام حسین (ع) در شب عاشورا از دشمن مهلت می‌ خواهد؟ از مفصل‌ترین مقتل تا تنهای تنها امام حسین (ع) در شب عاشورا به چه علت از دشمن مهلت می‌خواهد؟ امام حسین (ع) در شب عاشورا، حضرت عباس (ع) را به سپاه دشمن می‌فرستد تا از دشمن مهلت بگیرد و این مه...