با دیدن این عکس راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید
71K بازدید
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

با دیدن این عکس راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید با دیدن این عکس و پاسخ دادن به آن راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید. تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟ - یک درخت - یک آبگ...