4 بعد شخصیتی که  یک زن  آن را با خود به دنیا می آورد
36K بازدید
جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

4 بعد شخصیتی که  یک زن  آن را با خود به دنیا می آورد یک زن ۴ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﯾﺎ ۴ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ یک زن ۴ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﯾﺎ ۴ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺯﻧﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﯾﻮﻧﮓ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ”Archetype“ ﯾﺎ “ ﮐﻬﻦ ﺍﻟﮕﻮ ” ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ. 61762...