آخر الزمان در ماه آینده فرا می‌رسد!
24K بازدید
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

آخر الزمان در ماه آینده فرا می‌رسد! کره زمین ۳ روز در ماه آتی و از ۲۱ -۲۳ دسامبر برابر با ۳۰ آذر، ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۹۳ در تاریکی مطلق فرو می رود... 36421...