پورنوگرافی و تاثیرات زیان بار آن در زندگی
21K بازدید
یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

پورنوگرافی و تاثیرات زیان بار آن در زندگیپورونوگرافیلغت پورنوگرافی ریشه در یک لغت یونانی به معنای «نوشتن درباره فواحش» دارد. اگرچه تعریف مدرن و جامعی که مورد قبول تمام جوامع قرار گرفته باشد هنوز نوشته نشده، اما یک نکته در تمام تعاریف مشترک است و آن ع...