زلزله خیزترین مناطق تهران در کجاها واقع شده است !؟
20K بازدید
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

زلزله خیزترین مناطق تهران در کجاها واقع شده است !؟ زلزله خیزترین مناطق تهران مهدی زارع  آگاه کردن مردم نسبت به زلزله و چگونگی برخورد با آن را مهم برشمرد و گفت: امروز سالگرد رخداد زلزله در بویین زهرا است و دارای آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی است. وق...