نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد
30K بازدید
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳
Admin
دیدگاه

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از2 سجده تشهد بخواند و سلام د...