چگونگی بروز احساسات در زندگی زنان و مردان
484 بازدید
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
Elina
دیدگاه

چگونگی بروز احساسات در زندگی زنان و مردان  احساسات در زندگی زنان و مردان نـه تـنـها سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مـردان و زنان از مغزشان بطـرز مــتفاوتی استفاده می کنند و حتی در شیوه بروز احساسات هم با هم تفاوت د...

دلیل بی احساسی مردان نسبت به زنان چیست؟
44K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

دلیل بی احساسی مردان نسبت به زنان چیست؟دلایل بی احساسی مردان دلیل بی احساسی مردان چیست؟شاید این صحنه برایتان آشنا باشد؛ «مرد با چهره ای بدون حالت جلوی تلویزیون نشسته و با آنکه خانم حسابی به سر و وضع خود رسیده و خانه را هم تر و تمیز کرده، هیچ عکس العم...