احساسات یا عقلانیت؟ براستی از کدامیک پیروی کنیم ؟!
29K بازدید
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

احساسات یا عقلانیت؟ براستی از کدامیک پیروی کنیم ؟!   سوال اینجاست: احساسات یا عقلانیت؟ سمت عقل برویم یا طرف احساسات را بگیریم ، براستی صلاح ما در کدام است؟ 45350...