چرا زنان درد را بیشتر از مردان احساس می کنند؟
35K بازدید
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

چرا زنان درد را بیشتر از مردان احساس می کنند؟ پزشکان تفاوت های جنسیتی را مورد ارزیابی قرار دادند تا دریابند که هر دو جنسیت زن و مرد چگونه به دردهای ناشی از بیماری های پزشکان تفاوت های جنسیتی را مورد ارزیابی قرار دادند تا دریابند که هر دو جنسیت زن ...