احساس آرامش و خوشبختی را در خود جستجو کنید
25K بازدید
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

احساس آرامش و خوشبختی را در خود جستجو کنید احساس آرامش از عواملی است که در دنیای امروز به سختی بدست می آید. راستی! چقدر احساس آرامش دارید؟ 46735...

احساس گناه را از خود دور کنید – همراه با تکنیک های خلاقانه
21K بازدید
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

احساس گناه را از خود دور کنید - همراه با تکنیک های خلاقانه   چرا  اخیراً احساس گناه می کنید؟ به دلیل این احساستان فکر کرده اید؟ احساس گناه به خاطر جواب ندادن به ایمیل ها؟ احساس گناه به خاطر نرسیدن به اهداف روزانه تان؟ احساس گناه به خاطر گش...