نظر اسلام در مورد کشتن حشرات ، مورچه و مگس
75K بازدید
پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

نظر اسلام در مورد کشتن حشرات ، مورچه و مگس آیا کشتن مورچه و مگس و سوسک و... گناه دارد؟ آیا کشتن مورچه و مگس و سوسک و... گناه دارد؟ کشتن حشرات موذی و حیواناتی که اگر آنها را نکشند باعث اذیت و ضرر می شوند و یا با بهداشت محیط و منزل و سلامت انسان ...