چگونه نماز آیات بخوانیم؟ – آشنایی با نماز آیات و  احکام آن
38K بازدید
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

چگونه نماز آیات بخوانیم؟ - آشنایی با نماز آیات و احکام آن با طریقه خواندن نماز آیات آشنا شوید از حکمت های نماز آیات توجه دادن مردم از خرافات به طرف خداوند متعال، تا بدانند که خسوف و کسوف و هر آیت دیگر الهی ارتباطی با اژدها، مار، قهر کردن خورشید و...