سه دلیل مخالفت خانواده هاشمی با نامزد شدن وی
26K بازدید
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

خانواده هاشمی رفسنجانی سه دلیل عمده برای مخالفت با کاندیداتوری وی دارند که کهولت سن، ترس از عدم مقبولیت و مخالفت های دیگر سیاسیون با این اقدام سر فصل این مخالفت ها را تشکیل می دهد. خانواده هاشمی رفسنجانی سه دلیل عمده برای مخالفت با کاندیداتوری وی...