رودخانه بزرگ زاینده رود اصفهان دوباره زنده شد
45K بازدید
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

رودخانه بزرگ زاینده رود اصفهان دوباره زنده شد سر انجام انتظارها به سر آمد و برای آبرسانی به زمین‌ های کشاورزی منطقه شرق اصفهان برای انجام کشت پاییزه، خروجی آب از سد زاینده‌ رود در روز ۱۲ آبان‌ ماه به سمت زاینده رود به راه افتاده است. ادامه خبر در...