بازگشت خوانندگان غیر سیاسی لس آنجلسی به ایران !
59K بازدید
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
Admin
دیدگاه

بازگشت خوانندگان غیر سیاسی لس آنجلسی به ایران ! اگر در همین روزها شنیدید که معاونت محترم هنری برای برگشت خوانندگان غیر سیاسی لس‌آنجلسی فراخوان داده است تعجب نکنید. به گزارش فارسی مد به نقل از افکارنیوز، امسال معاونت هنری ارشاد که در طی سال با احتیا...