داعش از چشم زنان هم مالیات می گیرد!
26K بازدید
یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

داعش از چشم زنان هم مالیات می گیرد! داعش و مالیات برای نمایان شدن چشم زنان باشگاه خبرنگاران جوان: با وخامت یافتن مستمر اوضاع مالی داعش، این گروه تروریستی، برای جبران کاهش درآمدهایش حتی برای نمایان شدن چشم زنان نیز مالیات قرار داده است. 56991...