سارق دیوانه و حمله به دو بانک پایتخت
67K بازدید
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

سارق دیوانه و حمله به دو بانک پایتخت  سارقی دیوانه پس از حمله به دو بانک خصوصی و دولتی در خیابان مقدس اردبیلی توسط ماموران پلیس با شلیک تیر دستگیر شد. به گزارش فارسی مد،ظهر روز گذشته طبق گزارشات مردم فردی با یک اسلحه کمری و یک گالن بنزین وارد یکی ا...