غرق شدن دو زن در آبهای قشم
30K بازدید
پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

غرق شدن دو زن در آبهای قشم پس از اینکه از خواب بیدار شدم به کنار ساحل رفتم تا برای صبحانه خوردن صدایشان کنم وقتی که به کنار ساحل رسیدم دیدم صدای فریاد زدن می‌آید پس از آن متوجه شدم که در حال غرق شدن هستند... 26270...