فرم ثبت‌ نام دریافت یارانه نقدی + معرفی سایت ثبتنام یارانه نقدی
50K بازدید
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

فرم ثبت‌ نام دریافت یارانه نقدی فرم ثبت‌ نام دوباره دریافت یارانه نقدی جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغا...

هدفمندی و تاثیر آن روی گرانی خودرو
28K بازدید
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

هدفمندی و تاثیر آن روی گرانی خودرو با کلید خوردن افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی دولت یازدهم، به نظر می رسد باید شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو را آغاز کرد. البته با افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت رسمی خودرو از ابتدای امسال ...