معرفی مسکن های طبیعی در جهت تسکین دردهای قاعدگی
48K بازدید
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

معرفی مسکن های طبیعی در جهت تسکین دردهای قاعدگی نکته هایی برای کنترل دردهای قاعدگی دردهای قاعدگی با آنکه دردی طبیعی محسوب می‌شود اما گاهی تحمل آن غیرممکن است. خصوصا که هر ماه این سیکل تکرار می‌شود و مسلما درد هم هرماه باید تحمل شود. اینجاست که بس...