مهمترین نکات در خواستگاری
43K بازدید
چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

مهمترین نکات در خواستگاری     در خواستگاری شما کاملا زیر ذره بین خانواده ی طرف  هستید. این که چطور رفتار می کنید، چطور صحبت می کنید و حتی چطور لباس پوشیده اید، روی قضاوت خانواده دختر بسیار تاثیرگذار است.شاید یک رفتار کوچک شما 180 درج...