ساعت کاری ماه رمضان امسال تغییر نمی کند
26K بازدید
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ساعت کاری ماه رمضان امسال تغییر نمی کند شواهد اینچنین حکایت می کند که امسال نیز سازمان‌ها و ادارات دولتی تغییری در ساعت کاری ماه رمضان نخواهند داشت همانطور که  در دو سال اخیر دولت تغییری در ساعت کاری در ماه مبارک رمضان ایجاد نکرد که شواهد اینچنین...