آیا خیانت مجنون به لیلی واقعیت تاریخی دارد؟!
57K بازدید
پنج شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴
Sahar
دیدگاه

آیا خیانت مجنون به لیلی واقعیت تاریخی دارد؟! خیانت مجنون به لیلی واژه خیانت در افسانه ی ( لیلی و مجنون ) واژه ی غریبی ست. آیا واقعا در این عشق بی همتا خیانتی صورت گرفته یا خیالی شاعرانه است ؟! این موضوعی ست که از نظر تاریخی مبهم مانده... 46315...