ذکرها و دعاهایی برای گشایش بخت دختران
35K بازدید
جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ذکرها و دعاهایی برای گشایش بخت دختراناگر مجردی و دلت همسر می خواهد، دعاهای گشایش بخت را بخوانیک ذکر مجرب برای گشایش بخت:این ذکر را زیاد بگویید:«رَبِّ لا تَذَرْنی‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ» 59896...