با این مهارت ها قلب شوهرتان را جذب خود کنید
43K بازدید
پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

با این مهارت ها قلب شوهرتان را جذب خود کنید روان شناسان معتقدند که زندگی در جوامع امروزی به زنان در کسب مهارت هایی چون بیان احساسات، صمیمیت و عشق ورزیدن و ... کمک کرده است حال آن که مردان را به کنترل و پنهان کردن احساسات، پیروزی در رقابت ها، کسب ا...