درباره رابطه تلفن همراه با سرطان چه می دانید !؟
24K بازدید
جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

درباره رابطه تلفن همراه با سرطان چه می دانید !؟ نگاهی نزدیک تر به رابطه تلفن همراه با سرطان همه ی ما در رابطه با سرطان زا بودن امواج تلفن های همراه شنیده ایم. اما به راستی این گفته ها تا چه میزان می تواند واقعیت داشته باشد و آیا می توان تلفن همرا...