نشانه های یک رابطه سالم کدام است؟!!
28K بازدید
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

نشانه های یک رابطه سالم کدام است؟!! ویژگی ها و نشانه های یک رابطه سالم بسیاری از افراد زمانی که قصد انتخاب همسر دارند و وارد یک رابطه می شوند دقیقا نمی دانند اگر این رابطه را ادامه دهند خوشبخت خواهند بود یا نه و یا اینکه با ادامه آن زندگی شاد و...